Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Cursuri de calificare în meseria ”Infirmiere”- pași în realizarea sustenabilității proiectului PROSANIT

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 25 Mai 2016

Cursuri de calificare în meseria ”Infirmiere”

– pași în realizarea sustenabilității proiectului –

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a implementat, în perioada mai 2014-octombrie 2015, împreună cu CEPECOM SRL, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”, cu titlul “Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar- PROSANIT”- Contract POSDRU/164/2.3/S/138111.

Succesul înregistrat de proiect precum și diseminarea rezultatelor acestuia, respectiv cunoștințele dobândite de persoanele care au făcut parte din grupul țintă, beneficiile obținute prin participarea la activitățile de orientare și consiliere profesională precum și competențele și certificările dobândite în urma participării la programele de formare profesională, au trezit interesul multor membri ai organizației noastre, la nivelul filialelor OAMGMAMR existând noi cereri de înscriere la cursuri de formare profesională.

Astfel, în vederea asigurării sustenabilității proiectului, OAMGMAMR continuă activitatea de formare profesională prin organizarea de cursuri de calificare pentru persoanele angajate în sectorul sanitar.

În acest sens, în data de 10 decembrie 2015, la Sălaj a demarat un nou curs de calificare în meseria Infirmiere, cu o durată de 720 de ore (teorie  240 de ore) și (practică 480 de ore).

Ca și în proiectul PROSANIT, la absolvire, această calificare le va spori participantelor mobilitatea pe piața muncii și va deschide noi oportunități de ocupare, ca și obținerea unui venit suplimentar. Vorbim astfel, de asigurarea transferabilității rezultatelor unui proiect finanțat din fondul European, prin continuarea activităților de formare profesională și în alte județe decât cele în care a fost implementat proiectul PROSANIT.

Suntem alături de colegele noastre, care în data de 7 iunie 2016 se vor prezenta la evaluarea finală a cunoştinţelor dobândite, prin testare teoretică şi practică.

Participantele vor primi la final o calificare complementară profesiei și o diplomă recunoscută la nivel național și european, eliberată de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru informații suplimentare, contactați OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, București; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro, OAMMRomania@gmail.com.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.