Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Cursuri de competenţe antreprenoriale în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Februarie 2013

2012

 

 

 

Cursuri de competenţe antreprenoriale
în Regiunea Bucuresti- Ilfov- în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București
Organizate în cadrul proiectului „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013- „Investește în oameni!”

 19 Februarie 2013

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este partener cu Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative”- beneficiarul proiectului,  Federatia Sanitas din Romania și Societatea de Analize Feministe ANA, iar în anul III de implementare participă la organizarea şi derularea unor sesiuni de formare, în cadrul activitatii A.3.4. “Furnizarea sesiunilor de formare  membrelor reţelei nou formate la nivelul celor 2 regiuni”- cursuri de competențe antreprenoriale.

În data de 15 februarie 2013 a demarat cursul de competențe antreprenoriale la Spitalul Universitar de Urgență din Bucureşti.

Cursul de competențe antreprenoriale este un curs de perfecţionare și va avea durata de 48 de ore (32 de ore teorie şi 16 ore de practică). Cursul este  autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale şi este creditat cu 15 credite EMC, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Aceste cursuri sunt dedicate și adaptate femeilor din domeniul sanitar care doresc să capete cunoștințe și abilități noi în domeniul antreprenoriatului, în scopul dezvoltării carierei profesionale, prin implicarea acestora în funcții de conducere în instituțiile din domeniul sanitar sau chiar prin demararea propriilor afaceri în acest domeniu.

Tematica acestor cursuri este: antreprenoriat- istoric, concepte,  definiţii şi evoluţie; iniţierea unei afaceri, planul de afaceri- etapele, resursele şi modul de organizare a afacerii; finanţarea afacerilor- surse şi soluţii de finanţare; administrarea unei afaceri- strategia şi tehnica antreprenorului; comportament antreprenorial- relaţii şi comunicare în afaceri; dezvoltarea afacerii- oportunităţi şi riscuri în afaceri; metode şi strategii de ieşire din afacere; legislatie de referinţă- norme şi reguli specifice antreprenoriatului; succesul în afaceri- factori şi motivaţie pentru succes.

De asemenea, în cadrul sesiunilor de formare, femeile din grupul ţintă, angajate în sistemul sanitar, membre în reţeaua profesională, pe lângă dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, vor fi instruite în legatură cu principiile egalităţii de şanse şi de gen şi dezvoltării durabile.

Pentru informații suplimentare privind proiectul contactați:
e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com
Persoana de contact: Nicoleta ABABEI, Expert activităţi instruire şi formare
Site proiect: www.ascri.ro/dezvoltarea-carierei

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.