Derogarea de la condiția de experiență profesională în vederea înscrierii la EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL | Sesiunea 2021 Lansarea proiectului ”Program de leadership în îngrijiri medicale pentru directori de îngrijiri și asistenți șefi” Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2021
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Prezentarea proiectului – Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!” ID 59703

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 Februarie 2015

„Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!”

– proiect POSDRU/80/2.3/S/59703 –

Proiectul „Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!” POSDRU 80/2.3/S/59703 a debutat la data de 01.07.2010 urmând a fi finalizat la data de 30.06.2013.

Proiectul este implementat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) ca beneficiar în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013 Axa prioritară nr. 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3, Acces şi participare la formarea profesională continuă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor din sectorul sanitar, prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii și facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Vizualizeaza prezentarea proiectului 59703_Prezentare proiect

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.