Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

EPIDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19): DREPTURI, ROLURI, RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR MEDICALE ȘI ASPECTE IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA PROFESIONALĂ

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 25 Februarie 2020

Coronavirusurile reprezintă un grup de virusuri ce aparțin familiei  Coronaviridae, care infectează atât animalele, cât și oamenii. Coronavirusurile umane pot provoca afecțiuni ușoare similare unei răceli comune, în timp ce altele pot provoca boli mai grave (precum MERS –Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu și SARS –Sindromul respirator acut sever).

Un nou coronavirus ce nu fusese identificat anterior la oameni, a apărut în orașul Wuhan, China, în luna decembrie 2019. Semnele și simptomele bolii include simptome respiratorii, febră, tuse și dificultăți de respirație. În cazuri mai grave, infecția poate provoca penumonie, sindrom respirator sever acut și, uneori, decesul.

Recomandările standard de prevenire a răspândirii COVID-19 includ curățarea frecventă a mâinilor cu gel dezinfectant pe bază de alcool sau spălare cu apă și săpun, acoperirea nasului și a gurii cu încheietura cotului sau cu un șervețel de unică folosință atunci când tușim sau strănutăm, precum și evitarea contactului cu persoanele care prezintă febră și tuse.

OMS colaborează îndeaproape cu experți, guverne și parteneri de la nivel mondial, pentru a dezvolta rapid cunoștințele științifice privind acest nou virus și pentru a oferi sfaturi, în timp util, cu privire la măsurile de protecție a sănătății populației și prevenirea răspândirii acestei epidemii.

Drepturi, roluri, responsabilități ale cadrelor medicale, inclusiv siguranța și sănătatea profesională  

Cadrele medicale se află în prima linie a reacțiilor la epidemii, fiind astfel expuși riscurilor de infectare cu agenți patogeni (în cazul de față COVID-19). Riscurile includ expunerea la agentul patogen, orele de lucru prelungite,  extenuare psihică, oboseală, epuizare profesională, stigmat, precum și violență fizică și psihologică. Acest document evidențiază drepturile și reponsabilitățile cadrelor medicale, incluzând măsuri specifice necesare pentru protecția siguranței și sănătății profesionale.  

Printre drepturile cadrelor medicale, se numără obligațiile angajatorilor și managerilor unităților sanitare:

•asumarea responsabilității generale de a se asigura că sunt luate toate măsurile de prevenire și protecție, pentru minimizarea riscurilor asupra siguranței și sănătății profesionale;

• punerea la dispoziție a informațiior, instrucțiunilor și programelor de formare cu privire la siguranța și sănătatea profesională, printre care:

-instruire de îmbunătățire privind prevenirea și controlul infecțiilor (IPC);

 și

-utilizarea, îmbrăcarea, dezbrăcarea și înlăturarea echipamentului personal de protecție (PPE);

• punerea la dispoziție a echipamentului adecvat IPC și  PPE (măști, mânuși, ochelari de protecție, halate, dezinfectant pentru mâini, apă și săpun, produse de curățare) în cantitate suficientă, asistenților medicali și celorlalți membri ai personalului care au grijă de pacienți suspectați de COVID-19 sau cu afecțiune confirmată, astfel încât personalul să nu suporte cheltuieli pentru cerințele privind sănătatea și siguranța profesională;

• familiarizarea personalului cu actualizările tehnice privind COVID-19 și punerea la dispoziție a instrumentelor adecvate pentru evaluarea, triajul și tratarea paicenților și furnizarea de informații referitoare la prevenirea și controlul infecției, către pacienți și public;

• la nevoie, punerea la dispoziție a măsurilor de securitate adecvate pentru siguranța personală;

-punerea la dispoziție a un mediu în care lucrătorii să nu se simtă vinovați atunci când raportează incidente precum expunerea la sânge, la fluide corporale din sistemul respirator sau la cazuri de violență și adoptarea de  măsuri imediate, inclusiv sprijin pentru victime;

-sfătuirea cadrele medicale cu privire la auto-evaluare, raportarea simptomelor și izolarea la domiciliu în caz de boală;

•menținerea orelor de lucru adecvate, cu pauze;

•consultarea cu cadrelele medicale privind aspectele referitoare la siguranța și sănătatea profesională și notificarea inspectoratului muncii cu privire la cazurile de afecțiuni profesionale;

 • să nu li se cere să se întoarcă la o situație profesională atunci când viața sau sănătatea le sunt puse în pericol continuu sau sever, până când angajatorul nu ia măsuri necesare de remediere;

• să permită personalului să își exercite dreptul de a se îndepărta dintr-o situație profesională despre care consideră, în mod justificat și rezonabil,  că prezintă un pericol iminent și grav la adresa vieții sau sănătății lor. Atunci când un membru al personalului își exercită acest drept, acesta va fi protejat de orice consecințe nejustificate;

• onorarea dreptului la compensații, reabilitare și servicii curative, în cazul infectării cu  COVID-19, în urma expunerii la locul de muncă. Aceasta va fi considerată expunere profesinlă, boala rezultată fiind considerată boală profesională.

• acces la resurse de sănătate mintală și consiliere;

și

• a permite colaborarea între conducere și angajați și/sau reprezentanții acestora.

Cadrele medicale trebuie să:

• urmeze procedurile stabilite de siguranță și sănătate profesională, să evite expunerea altor persoane la riscuri de sănătate și siguranță și să participe la programe de formare privind siguranța și sănătatea profesională, oferite de angajator;

• folosească protocoalele puse la dispoziție pentru evaluarea, triajul și tratarea pacienților;

•trateze pacienții cu respect, compasiune și demnitate;

•mențină confidențialitatea pacientului;

•urmeze rapid procedurile stabilite de raportare a sănătății publice, a cazurilor suspecte sau confirmate;

  • să ofere sau să consolideze informațile corecte privind prevenirea și controlul infecției și sănătatea publică, inclusiv persoanelor care nu prezintă nici simptome, nici riscuri;

•să îmbrace, să folosească, să dezbrace și să înlăture echipamentul personal de protecție, în mod corespunzător;

•să auto-monitorizeze semnele de boală și să se autoizoleze sau să raporteze boala conducerii, dacă aceasta apare;

 • să notifice conducerea dacă prezintă  semne de stres nejustificat sau  problem de sănătate mintală care necesită intervenții de sprijin;

și

• să raporteze supervizorului lor imediat orice situație despre care consideră în mod justificat și rezonabil, că prezintă pericol iminent și grav asupra vieții sau sănătății.

Sursa: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0&fbclid=IwAR37fC71-8HnLJBM0SKZLWbKJyJfYTvth-j9Kl8d7sFYvRTiATb8Z4qDiAw

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.