Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

FEMIN – pași în realizarea sustenabilității proiectului și în transferabilitatea rezultatelor

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 03 Februarie 2016

                                                                        03.02.2016

FEMIN – pași în realizarea sustenabilității proiectului și în

transferabilitatea rezultatelor

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a implementat în perioada mai 2014- decembrie 2015 proiectul confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!” cu titlul “Dezvoltarea competențelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piață inclusivă a muncii – FEMIN”- POSDRU/144/6.3/S/128729.

Una din principalele preocupari actuale ale organizației noastre este asigurarea sustenabilității și transferabilității rezultatelor proiectului, o primă acțiune constând în diseminarea cât mai largă a acestora.

Prin implementarea acestui proiect s-a facilitat accesul egal la ocupare și îmbunătățirea mobilității pe piața muncii pentru 700 de femei din sistemul sanitar din 3 regiuni de dezvoltare ( Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, București Ilfov).

Evaluarea finală a rezultatelor proiectului a relevat un bilanț pozitiv, atât în cadrul cursurilor de calificare și perfecționare, cât și în cadrul activităților de promovare a egalității de șanse și de gen.

Printre cele mai importante realizări se numară organizarea de cursuri de calificare în meseriile de Baby-Sitter și Îngrijitoare bătrâni la domiciliu pentru 700 de femei.3 În urma acestor cursuri 695 de femei au obținut certificate de absolvire ANC recunoscute la nivel național și european, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, noi oportunități de ocupare, precum și posibilitatea obținerii unui venit suplimentar.

Tot în cadrul proiectului au fost organizate și cursuri de perfecționare în Tehnologia Informației și Comunicației pentru 90 de femei cu vârste peste 45 de ani. Aceste cursuri pentru dobândirea de cunoștințe și abilități IT, au oferit noi perspective profesionale și personale participantelor, și le folosește practic la o mai ușoara și mai eficienta adaptare la schimbările frecvente de standarde din sistemul de sănătate. În același timp, cursantele au căpătat o noua atitudine în raport cu vârsta, îmbătrânirea activă devenind dintr-un simplu concept o realitate individuală asumată fără temeri, cu mai multa încredere în forțele proprii, bazată pe abilitățile și cunoștințele nou dobândite și mai mult optimism privind înaintarea în vârsta și posibilitatea de a avea o viață activă.

A doua dimensiune a proiectului, axată pe promovarea principiului egalității de șanse și de gen, a fost asigurată prin organizarea a 15 ateliere de lucru cu caracter interactiv, la care au participat 600 de femei din grupul țintă.  Aceste ateliere de lucru au oferit participantelor o bază de cunoștințe legislative și noțiuni importante din sfera egalității de gen, armonizarea vieții de familie și dezvoltarea carierei profesionale și au contribuit la creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește importanța asigurării echilibrului între viața de familie, viața personală și viața profesională.

O altă activitate extrem de apreciată de către participante a fost schimbul de experiență transnațională organizat la Madrid în 3 serii, pentru 60 de femei.  Tema vizitelor a constituit-o transferul de bune practici între sistemul medical din România și cel din Spania, în special în ceea ce privește aspectele legate de reconcilierea dintre viața de familie și carieră.

Cele 3 conferințe regionale organizate în cadrul campaniei de promovare și conștientizare – acces pe piața muncii spre finalul proiectului, au contribuit și la transferabilitatea rezultatelor proiectului în rândul altor persoane.

Un alt mijloc de asigurare a sustenabilității proiectului și transferabilitate a rezultatelor a constat în diseminarea cat mai largă a principalelor materiale realizate în cadrul proiectului, respectiv ghidul de bune practici  în domeniul egalității de șanse și revista proiectului – „Sub umbrela proiectului FEMIN”.

Ghidul de bune practici în domeniul egalității de șanse are la bază o cercetare sociologică realizată de experții din proiect pe un eșantion de circa 600 de persoane, cu precădere din rândul asistentelor medicale. Ghidul conține instrumente teoretice, dar și sfaturi și recomandari practice, bazate pe discuțiile din timpul atelierelor, legate de găsirea unor soluții pentru reconcilierea între Familie și Carieră.

Coperta ghid FEMIN fata

În perioada mai – decembrie 2015, Ghidul de bune practici tipărit în 2500 de exemplare, a fost distribuit la nivel național,  în 10 județe din țară, fiind folosit gratuit de elevii școlilor cu profil sanitar și angajații din unițățile sanitare, fără a fi necesare alte influxuri financiare.

Ghidul de bune practici și  Raportul de cercetare – Familie și Carieră – care este o variantă extinsă a secțiunii alocate cercetării din cadrul ghidului, pot fi accesate pe site-ul proiectului www.femin.ro.

În prezent, OAMGMAMR desfașoară o serie de acțiuni în vederea evaluării impactului produs de implementarea proiectului și asigurării sustenabilității proiectului.  În acest sens, a fost creat un chestionar de feedback pentru a fi completat de către un număr cât mai mare din grupul tință participant la activitățile proiectului. Scopul acestui chestionar este de a urmări și analiza modul în care persoanele incluse în grupul tință au beneficiat de activitățile care le-au fost adresate și beneficiile reale aduse de proiect în dezvoltarea carierei acestora.

De asemenea, organizația intentionează să continue activitatea de formare profesională prin organizarea de cursuri de calificarea pentru persoanele angajate în sectorul sanitar.

Organizația va acorda în continuare o importanță deosebită promovării egalității de șanse și de gen prin organizarea unor prelegeri axate pe teme specifice domeniului, contribuind astfel, la  valorificarea rezultatelor obținute în cadrul atelierelor de lucru și transferabilitatea acestora către alte persoane.

Pentru informații suplimentare, contactati OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, Bucuresti; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; www.femin.ro, OAMMRomania@gmail.com.

Întocmit: Raluca Cheptănaru, Expert informare și promovare

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.