Invitație participare la studiu
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Finalizarea celui de-al doilea curs de calificare organizat în cadrul proiectului ACCES

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Mai 2015

banda sigle ACCESS

  S-au finalizat al doilea curs de calificare pe ACCES !

                                                            19.05.2015

            Proiect adresat femeilor angajate în sistemul sanitar public sau privat

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță finalizarea derulării cursurilor de calificare din cadrul proiect strategic întitulat „Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piața inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 600 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

25 de femei din județul Arges au finalizat astăzi programul de formare profesională ce vizează calificarea de baby-sitter(25 de persoane). Cursul s-au încheiat prin evaluarea cunoștințelor dobândite prin desfășurarea testelor aferente acestor calificări in prezenta a doua comisii de evaluare. Rata de promovabilitate este de 100%, astfel 25 de femei vor primi diplome recunoscute de ANC, diplome ce recunosc competențele și cunoștințele acumulate pe perioada desfășurării calificării.

Calificarea a fost aleasă pentru a fi derulată în cadrul proiectului deoarece, în alte proiecte implementate, angajatele din domeniul sanitar și-au exprimat un interes sporit pentru acest tip de programe pentru ca acestea sunt calificări ce oferă posibilitatea obținerii unui venit suplimentar și oferă femeilor din sistem mobilitate pe piața muncii.

În urma parcurgerii acestei calificări, participanții au dobândit competente precum: acordarea îngrijirilor igienice, acordarea primului ajutor, respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale, asistarea alimentației și administrarea alimentelor, supravegherea stării de sănătate a copilului, competențe utile tuturor femeilor angajate în sistemul sanitar.

În județul Argeș, au fost calificate în total 50 de femei din sistemul sanitar, prima grupă finalizând cursul de formare profesională ce vizeaza calificarea de îngrijitor bătrâni la domiciliu în februarie 2015.

Persoane de contact din partea OAMGMAMR:

Vergilia Florea, Coordonator proiect, telefon: 0745810772;

Adriana Cârnu, Expert promovare, telefon: 0724293493

Contract POSDRU/144/6.3/S/128613: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”  Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.