Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Finalizarea proiectului

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 30 Iunie 2013

1

PRIVID FINALIZAREA PROIECTULUI
Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă
POSDRU/90/2.1/S/61519

În luna august 2010, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) anunța lansarea  unui nou proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013-   „Investește în oameni!”, intitulat „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” ID 61519.
Proiectul derulat în parteneriat cu Federația Sanitas România,  Asociația Centrul Român de Inițiative (CRI), organizația „Nursing Board”- Irlanda, organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)”- Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa”- Brașov  și Liceul „George Emil Palade” din Constanța, s-a  desfășurat  pe o perioadă de 36 de luni, între  1.07.2010 şi 30.06.2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situația de tranziție de la școala postliceală sanitară la viața activă, prin îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică și a serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite acestora, asigurându-se premisele unei mai bune inserții a absolvenților pe piața muncii.
Obiectivele specifice-operaționale ale proiectului sunt:

  • îmbunătățirea modului de desfășurare a stagiilor de practică în școlile cu profil sanitar și implementarea unor soluții inovatoare în acest sens;
  • îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională a elevilor din școlile cu profil sanitar pentru a da coerență parcursurilor și opțiunilor în domeniul nursingului;
  • consolidarea cunoștintelor teoretice și formarea abilităților elevilor din școlile cu profil sanitar;
  • promovarea și dezvoltarea parteneriatului dintre cele mai importante școli cu profil sanitar, autorizate și acreditate, din 3 regiuni de dezvoltare diferite ale țării, cea mai importantă organizație profesională, respectiv cea mai importantă organizație sindicală din sectorul sanitar la nivel național, două dintre cele mai importante organizații profesionale ale asistenților medicali din UE și un ONG specializat în organizarea și derularea campaniilor de informare și promovare, în vederea facilitării tranziției elevilor de la școala postliceală sanitară la statutul de asistent medical al unei unități medicale;
  • conștientizarea elevilor de importanța unui stagiu riguros și creșterea competitivității în rândul acestora prin tehnici de motivare în cadrul stagiilor de practică, desfăşurate atât în ţară, cât şi în state membre ale UE;
  • crearea unor instrumente de lucru standardizate care să faciliteze desfăşurarea stagiilor de practică în domeniul nursingului, punând bazele continuităţii proiectului, ţinând cont de experienţa în elaborarea de curriculum MECT a membrilor din echipa de implementare a proiectului;

Prin obiectivele urmărite, implementarea proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniului major de interventie 2.1. – “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” prin creşterea aptitudinilor de muncă ale elevilor din domeniul nursingului, cu acordarea unei atenţii deosebite îmbunătăţirii stagiului de practică şi a serviciilor de orientare şi consiliere profesională.

Intervențiile finanțate în cadrul acestui program contribuie la asigurarea de oportunități pentru participanți, elevi şi tutori din grupul- ţintă, prin oferirea unei șanse fie prin educație, prin formare profesională continuă sau prin dezvoltarea competenţelor profesionale.

Proiectul contribuie la îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților școlilor sanitare pe piața muncii, prin obținerea unei calificări complete și solicitate pe piața actuală a muncii.

În cadrul acestui proiect au fost  instruiți 200 de tutori, care au participat la sesiuni de training transnaționale organizate în Spania și Irlanda, cu colaborarea partenerilor Consejo General de Enfermería şi Nursing Board. Aceste sesiuni de training au vizat perfecționarea personalului medical cu rol de tutori pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare.
De asemenea, 725 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ au beneficiat de stagii de practică inovatoare desfășurate atât în spitale din România, cât și în spitale din Spania și Irlanda, și totodată și de servicii de consiliere și orientare în carieră.

Colaborarea dintre Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, beneficiarul proiectului, cu organizaţiile profesionale din Spania- Consejo General de Enfermeria şi Irlanda- Nursing Board, comunicarea deschisă pe parcursul întregului proiect, implicarea activă a partenerilor din străinătate în organizarea şi coordonarea sesiunilor de training pentru tutori și în stagiile de practică pentru elevi, au condus la atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestui proiect, la obţinerea unor rezultate excepționale și au avut un feedback pozitiv atât din partea participanţilor cât şi a membrilor echipei de implementare şi a organizaţiilor partenere.

Preşedintele Consejo General de Enfermería, partener în proiect, domnul Máximo A. González Jurado a declarat la începutul acestui parteneriat  că: “Activitățile propuse în acest proiect ne permit să aducem mai aproape profesia de asistent medical din Spania și România și, drept urmare, vor fi o mare oportunitate de schimb de experiență și dezvoltare personală pentru organizațiile noastre. Am avut experiențe anterioare extrem de pozitive cu organizaţia din România și suntem convinși că acţiunile din acest proiect promovează o abordare de colaborare între organizațiile noastre. Avem convingerea că prin activităţile organizate în cadrul acestui parteneriat contribuim la consolidarea și dezvoltarea obiectivelor Uniunii Europene. Prioritatea noastră este angajamentul de a consolida profesia de asistent medical din Europa, de a asigura servicii de îngrijire sigure  și de calitate pentru cetățeni și de a menține o perspectivă a liberei circulații a profesioniștilor și a pacienților pe teritoriul Europei”.

De asemenea, la finalul activităţilor organizate în Spania, reprezentantul partenerului în proiect a subliniat că este adeptul schimburilor inrerculturale și a schimburilor de experiență, aşa cum au fost sesiunile de training pentru dezvoltarea competenţelor tutorilor şi stagiile de practică pentru elevi, iar în elevii şi asistenții medicali din România a văzut un potențial extraordinar.

Pe parcursul perioadei de implementare a  proiectului s-a urmărit identificarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev al unei școli cu profil sanitar la acela de asistent medical, angajat al unei unități medicale, obiectiv urmărit în cadrul subactivităţii A.4.1, cât şi la creşterea gradului de conştientizare a nevoii de pregătire practică într-o unitate medicală în vederea adaptării viitorilor absolvenți ai școlilor cu profil sanitar la cerințele pieței muncii din sectorul sănătății, obiectiv declarat al subactivitatii A.4.2.

Prin acest proiect , Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România şi- a propus să dezvolte şi să implementeze o serie de măsuri care să conducă la îmbunătăţirea stagiilor de practică efectuate de elevii şcolilor sanitare postliceale din toată ţara, astfel încât să se faciliteze tranziţia acestora de la statutul de elevi la cel de asistenţi medicali  integraţi pe piaţa muncii.
Prin activităţile desfăşurate cu scopul dezvoltării competenţelor personalului din unităţile medicale cu rol de tutori pentru pregătirea practică a elevilor din şcolile postliceale sanitare, care reprezintă o inovaţie în sistemul educaţional actual, am atins rezultate importante.

Atingerea rezultatelor propuse prin efortul comun al partenerilor este expresia finalizării cu succes a acestui proiect, motiv  pentru care Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, reprezentat prin domnul Mircea Timofte, mulțumeşte partenerilor, participanţilor şi tuturor instutuţiilor implicate.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din
Str. Ing.  Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, web: www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

“Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.