Webinar vaccinare împotriva Covid 19 Congresul International ICN 2021 | “Nursing around the world” va celebra profesia de asistent medical Succesul programelor de vaccinare în masă COVID-19 va depinde de asistenții medicali din prima linie și includerea acestora în procesele decizionale Raport al celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa/RC70 Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Focus grup de la fața locului | Regiunea Sud-Est

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 20 Decembrie 2018

Deschiderea la schimbare

– Concluzii rezultate din focus-grupul din regiunea Sud-Est –

In perioda 2-4 decembrie a avut loc la Constanța a șaptelea focus grup din serie celor opt astfel de evenimente organizate in cadrul proiectului POLMED. Evenimentul a constat din dezbateri moderate pe tema valorilor profesionale ale asistenților și moașelor din România.

In cadrul evenimentului POLMED organizat la Constanța au participat asistenți medicali și moașe din cinci centre medicale din județ, avînd specialitați diferite și experiență profesională variată. Tema reconfigurării valorilor profesionale ale asistenților și moașelor din România a fost dezbătută intens, evaluată atît din perspectiva opțiunilor individuale cît și din cea a nevoilor de reformare a sistemului.

Deschiderea la schimbare și necesitatea suportului pentru a facilita schimbarea reprezintă un element predominant al discuțiilor din cadrul focus grupului din Constanța. Profesioniștii locali au apreciat ca este necesar și oportun să se reconfigureze un sistem de valori profesionale in care sa se considere reperele deontologice majore și raportarea lor la condițiile reale de exercitare a profesiei.

In efortul de a reconfigura acest set de valori profesionale s-a apreciat rolul important al sistemului de educație profesională. Reformele din acest domeniu au pus presiune pe calitatea serviciilor și au generat dificultăți in a alinia diversele forme de pregătire profesională la un standard de calitate in servicii comun.

S-a apreciat faptul ca deschiderea la schimbare trebuie susținuta de o politică publică coerentă privind serviciile medicale, care să pună in centrul ei nevoile pacientului pentru servicii medicale de calitate. Un bun instrument pentru a implica pacientul, consumator de servicii medicale, in efortul de a reforma sistemul de ingrijiri medicale, il reprezintă asigurarea procedurilor de evaluare și feed-back, integrate in sistemul de evaluare a performanței.

Au fost discutate diverse aspecte de context care influențeza activitatea profesională a asistenților medicali și moașelor . Printre acestea au fost menționate elementele de reforma a achizițiilor, pregătirea și recrutarea resurselor umane in sistem, problema procedurilor și practicilor de comunicare din sistem. Pentru fiecare chestiune discutată participanții la focus grup au analizat critic situațiile concrete din instituțiile medicale in care activează și au venit cu propuneri, sugestii de remediere a dificultăților.

Birocratizarea sistemului de lucru, procedurile greoaie și consumatoare de timp reduc timpul pe care profesionistul il are la dispoziție pentru a comunica cu pacientul și familia/apropiații acestuia. Comunicarea cu pacientul trebuie sa reprezinte un element important in cadrul serviiilor medicale, al reprezentînd baza construirii increderii in servicii și sursa importantă de informație (feed back) privind eficacitatea actului de ingrijire medicală.

Profesioniștii asistenți medicali și moașe participanți la focus grup au apreciat oportunitatea oferită de proiectul POLMED de a discuta problematica valorilor profesionale ale asistenților și moașelor din România și raportarea lor la contextul real de desfășurare a activității profesionale. Acest tip de dezbatere este necesar, dar in contextul caracterizat prin incarcare mare a programului de lucru, birocratizarii sistemului și efortului de a gestiona eficient diversele sarcini profesionale nu ramîne mult timp în care sa se reflecteze pe acestă temă. Proiectul POLMED a oferit acest cadru pentru reflecție comună, participativ și deschis la recomandari de actiune.

 

Mihaela Lambru

Expert politici publice

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.