Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Focus grup de la fața locului | Regiunea Sud-Muntenia

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 13 Noiembrie 2018

De la valori profesionale, la comportamente ghidate valoric

– Concluzii rezultate din focus-grupul din regiunea Sud- Muntenia –

În perioada 30 – 31 octombrie 2018, am moderat, împreună cu Laura Grunberg, la Sinaia, cel de al treilea focus-grup din cadrul cercetării calitative referitoare la valorile profesiilor de asistent medical și moașă, pe care o realizăm ca parte integrantă a proiectului POLMED.  Ca și la primele două focus-grupuri, ne-am întâlnit cu participanți interesați de tematică și dornici să participe la discuțiile referitoare la această problematică. În contextul acestor discuții, au existat două aspecte care merită punctate, nu doar pentru că reprezintă informații importante pentru proiectul pe care îl derulăm, ci și pentru faptul că, dincolo de acest context, aduc în discuție probleme a căror rezolvare ar putea contribui substanțial la creșterea calității serviciilor în domeniul medical.

Un prim aspect, subliniat, de altfel și de către participanții la primele două focus-grupuri, este reprezentat de numărul excesiv de mare de pacienți care revin unui singur asistent medical, fapt care, de cele mai multe ori, conduce la un act de îngrijire în care valorile despre care am discutat (comunicare, empatie, grijă față de toate nevoile pacientului etc.) sunt dificil de transpus. Astfel, deși vorbim despre o profesie pe care una dintre participantele la focus-grup o caracteriza ca fiind una dintre cele „care se fac cu sufletul”, cu o normă reală care depășește, uneori, 20-30 de pacienți, cât suflet mai poți pune în fiecare interacțiune?

Al doilea aspect este reprezentat de lipsa de încredere și de respect pe care  pacienții, la rândul lor, o  manifestă, uneori, față de asistenții medicali și care, conform spuselor participanților la focus-grup, provine, adesea, din lipsa de educație pentru sănătate a populației, un aspect neglijat, dar important și care ar contribui atât la o mai bună prevenție, cât și la o înțelegere adecvată a limitelor competențelor profesionale ale asistentului medical/moașei (nu poate prescrie medicamente, comunica diagnostic sau redirecționa pacienții către alți medici/specialități medicale).

Aceste două aspecte merită semnalate și tratate cu seriozitate, întrucât de rezolvarea sau, cel puțin, de ameliorarea lor poate depinde asigurarea unui cadru organizațional care să permită transpunerea setului de valori profesionale care constituie obiectivul final al politicii proiectului, în comportamente profesionale ghidate valoric, fără de care, probabil, succesul acestui proiect ar putea rămâne doar unul parțial.

Ilona Voicu

Expert politici publice 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.