Comunicat de presă
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Ghidați de valori: profesionalismul

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 26 Noiembrie 2019

Profesionalism înseamnă deținerea și exercitarea cunoștințelor și competențelor necesare realizării unui act de îngrijire de înaltă calitate, cu respectarea principiilor eticii și deontologiei profesionale.

Profesionalismul reprezintă elementul valoric esențial în exercitarea profesiilor de asistent medical și de moașă. Actul de îngrijire furnizat de către practicienii celor două profesii nu poate să își atingă scopul esențial – acela de a contribui major la asigurarea sănătății pacienților – dacă nu se întemeiază pe cunoștințe profesionale temeinice, dobândite pe parcursul întregii vieți profesionale.

Procesul de îngrijire a pacienţilor trebuie să se bazeze pe standarde profesionale, pe responsabilitate, pe un înalt nivel de calificare, pe o permanentă preocupare pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, pentru respectarea principiilor etice, pentru exercitarea în mod autonom a propriei profesii, pentru o gândire analitică și critică, pentru educaţia pacienților. Cunoștințele profesionale, consolidate prin experiența profesională acumulată în timp, fac să crească valoarea actului de îngrijire, prin realizarea acestuia într-un mod care să-i aducă pacientului cât mai multe beneficii. Profesionalismul este cel care oferă încredere și siguranță pacientului în personalul care îl îngrijește.

Profesionalismul presupune, de asemenea, ca asistenții medicali și moașele să fie capabili să acorde îngrijiri de calitate, adaptate nevoilor de sănătate ale membrilor societăţii, indiferent de vârstă, poziție socială, gen, orientare politică, religioasă sau sexuală, grad de invaliditate sau alte criterii de diferențiere. Doar astfel pot contribui la creşterea nivelului de sănătate a populaţiei, la promovarea şi adoptarea un stil sănătos de viaţă.

Comportamentele profesionale identificate, prin care profesionalismul poate fi pus în practică, constau în:

  • a-ți însuși temeinic cunoștințe teoretice și practice și a le aplica prompt și corect în actul de îngrijire a fiecărui pacient;
  • a fi în permanență preocupat(ă) de perfecționarea profesională;
  • a evalua atent nevoile de îngrijire ale fiecărui pacient și a lua decizii adecvate cu privire la satisfacerea acestora;
  • a estima cât mai corect riscurile și beneficiile actului de îngrijire;
  • a folosi rezultatele progresului și ale cercetării în domeniul îngrijirilor de sănătate;
  • a-ți asuma responsabilitatea pentru asistența acordată fiecărui pacient;
  • a derula actul profesional cu onestitate, integritate și incoruptibilitate;
  • a respecta drepturile și demnitatea umană a fiecărui pacient, indiferent de vârstă, categorie socială, de gen, orientare politică, religioasă sau sexuală, grad de invaliditate sau alte criterii de diferențiere;
  • a exercita fiecare act de îngrijire cu preocupare față de resursele avute la dispoziție, astfel încât să nu fie puse în pericol șansele generațiilor viitoare de a beneficia de îngrijiri medicale de calitate.
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.