Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Hotărâre nr. 24/2020 din 27 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea hotărârii 4/2020 pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Decembrie 2020

HOTĂRÂRE  Nr. 24/2020 din 27 octombrie 2020

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2020 pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România

EMITENT:      ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1032 din 5 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) şi (4), art. 40 alin. (1) lit. l), art. 42 şi 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

 ART. I

Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2020 pentru aprobarea structurii şi a informaţiilor din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 2 iulie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „ART. 3

(1) Pentru înscrierea în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, persoanele menţionate la art. 1 vor prezenta următoarele documente:

  • a) actul de identitate sau documente de identitate emise de ţara de origine pentru cetăţenii altor state – în copie;
  • b) documentele care atestă formarea în profesie – în copie legalizată;
  • c) certificat de sănătate fizică şi psihică;
  • d) cazierul judiciar;
  • e) dovada achitării taxei de înscriere;
  • f)declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  • g) document care atestă schimbarea numelui (căsătorie sau divorţ), dacă este cazul – în copie.”

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Documentul menţionat la alin. (1) lit. b) poate fi depus şi în copie simplă, dar va fi prezentat împreună cu documentul original pentru verificarea conformităţii acestuia.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 7

Prezenta hotărâre se suspendă până la data de 1 martie 2021.”

ART. II

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte, Mircea TIMOFTE

Bucureşti, 27 octombrie 2020.

Nr. 24.

                 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.