Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

HOTARARE nr. 47 / 09.11.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului national nr.36/2016 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Noiembrie 2021

În temeiul art.53 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.26 alin.(6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR),  emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.I Regulamentul electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/2016, se  modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Anunțul și calendarul privind organizarea alegerilor organelor de conducere ale OAMGMAMR se vor afișa la sediul filialelor OAMGMAMR;”

2. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2), nu au obligația depunerii avizului anual membrii OAMGMAMR care la data depunerii candidaturii dețin funcții de conducere în cadrul OAMGMAMR.”

3. La articolul 27, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), care va avea următorul cuprins:

”(6) Candidații care au și calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR trebuie să facă dovada unei experiențe profesionale de minim 5 ani, cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă, în funcția de asistent medical sau de moașă.”

4. Anexa nr.10 la Regulamentul electoral al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul național al  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Președinte, Mircea TIMOFTE    

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.