Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

HOTĂRÂRE NR. 12/14.03.2023

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 30 Martie 2023

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Național nr.12/27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali

       Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.1454 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările și completările ulterioare,
           În temeiul dispozițiilor art.53 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.1/2009, cu modificările și completările ulterioare,
      Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în şedinţa din data de 14.03.2023, emite următoarea HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă .

Anexe

Anexa 1-CERERE DE AVIZARE A CABINETULUI INDIVIDUAL DE PRACTICĂ INDEPENDENTĂ

ANEXA 2 – Registru de evidenta

ANEXA 3 – Declaratie pe propria raspundere

ANEXA 4 – Raportul de evaluare pentru avizarea C.I.P.I.

ANEXA 5 – Cerere de reavizare a C.I.P.I

ANEXA 6 – Raportul de evaluare pentru reavizarea C.I.P.I

ANEXA 7 – Aviz infiintare C.I.P.I

ANEXA 8 – Adeverinta de vechime

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.