Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Hotărârea nr. 23/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 22 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 23/21.11. 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014,   cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  întrunit în ședința din data de 21.11.2019 , emite următoarea:

HOTĂRÂRE

 Art. I –  Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de  creditare a formelor de educație medicală continuă , cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. După  articolul 25, se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu  următorul cuprins:

,, Art. 25^1 –   Cursurile de  Educație Profesională Continuă derulate de către Ministerul Sănătății, unități aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea   Ministerului Sănătății , pot fi creditate  de către  Biroul executiv , la propunerea  Comisiei  Naționale de Educație Profesională Continuă, în baza solicitării acestor instituții”.

Art. II – Prezenta hotărâre, se va comunica tuturor filialelor  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.