Derogarea de la condiția de experiență profesională în vederea înscrierii la EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL | Sesiunea 2021 Lansarea proiectului ”Program de leadership în îngrijiri medicale pentru directori de îngrijiri și asistenți șefi” Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2021
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Hotărârea nr. 5/11.03.2020 privind eliberarea avizului anual

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 11 Martie 2020

În temeiul art.53 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), întrunit în ședința din data de 11.03.2020, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:    

a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul  calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevăzută legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moaşă;

b) plata cotizaţiei la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educaţie profesională continuă pe anul în curs.

Art. 2 Membrilor OAMGMAMR care la data solicitării nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1 şi celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate  doar de la data solicitării şi a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Art.3 Răspundereapentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual, revine   membrului OAMGMAMR  în cauză și angajatorului.

Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Național al   Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și abrogă  Hotărârea nr. 27/21.11.2019 privind perioada de eliberare a avizului anual.   

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al  României, Partea I.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.