Participarea președintelui OAMGMAMR la Reuniunea comună a asistenților șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Impactul cursurilor de Tehnologia informațiilor și comunicațiilor în exercitarea profesiei de asistent medical

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 10 Iunie 2013

3

Impactul cursurilor de Tehnologia informațiilor și comunicațiilor în exercitarea profesiei de asistent medical, organizate în cadrul programelor de formare profesională continuă pentru asistenții medicali în vederea implementării noilor tehnologii în sistemul de sănătate

10 iunie 2013

Proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, prin cursurile de tehnologia informației oferite asistenților medicali și a campaniilor de conștientizare privind importanța înțelegerii nevoii de informatizare a sistemului de sănătate răspunde  într-un mod eficient unei nevoi reale de completare a competențelor practicienilor din sistemul de sănătate.

În orice societate sau grup profesional necesitățile de informare profesională a indivizilor sau grupurilor au impus un ritm accelerat de dezvoltare a tehnologiei informațiilor. În prezent societățile sunt descrise și ca societăți informaționale, în care Internet-ul a devenit principalul mediu de informare şi comunicare care poate răspunde nevoilor contemporane de obţinere a unor informaţii relevante şi actuale în timp record.

Considerat un factor care a contribuit în mod fundamental la succesul globalizării, Internetul  a devenit o valoroasă resursă internaţională.

În contextul colaborării intense internaţionale a organizaţiilor profesionale şi migrației personalului medical progresul tehnologiilor digitale aduce o serie de avantaje în formarea profesională continuă și îmbunătățirea continuă a abilităților și adaptabilității asistenților medicali la progresul profesiei și al societății în general.

O parte din aceste avantaje sunt:
• documentarea într-o mare bibliotecă virtuală;
• formarea prin sistem de educație la distanță;
• calificarea profesională pentru o piaţă globală a forţei de muncă;
• creșterea permanentă a nivelului de cunoștințe profesionale;
• dezvoltarea abilităţilor individuale în utilizarea şi valorificarea informaţiei.

Din această perspectivă, facilitarea accesului la informaţie pentru toţi practicienii din îngrijirile de sănătate prin dobândirea de competențe în domeniul IT este un mod de a aduce în dezvoltarea profesiei o dimensiune indispensabilă  pentru practicienii mileniului trei.

În urma participării la cursuri, asistenții medicali, prin abilități noi, vor putea asista personalul medical la realizarea de raportări, fișe și rețete în format electronic, vor putea coresponda cu reprezentanți ai sistemului de sănătate din alte țări, vor accesa mai ușor informații utile și noutățile din domeniul profesiei.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România, Sediul de implementare: str. Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1, Bucureşti, Telefon 021/224.00.55, fax: 021/224.00.75, Web: www.oamr.ro, oammromania@yahoo.com, persoana de contact: Vergilia Madalina FLOREA – manager de proiect.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.