Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Încep cursurile de calificare pe ACCES !

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 28 August 2014

 ACCES BANDA SIGLE

Proiect adresat femeilor angajate în sistemul sanitar public sau privat

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță începerea derularii cursurilor de calificare din cadrul proiect strategic intitulat „Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piața inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 600 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

200 de femei din orașele Bistrița, Beclean, Baia Mare, Zalău, Jibou și Șimleu Silvaniei vor participa începand cu data de 04.09.2014 la programele de formare profesională ce vizează califcările de baby-sitter si îngrijitor bătrâni la domiciliu.

Mai precis, în orașul Bistrița, 25 de femei vor participa la cursurile calificării  de  îngrijitor bătrâni la domiciliu iar in Beclean, 25 de femei vor participa la cursurile calificării  de îngrijitor bătrâni la domiciliu și alte 25 de femei se vor indrepta spre calificarea baby-sitter.

În orașul Baia-Mare se vor derula ambele cursuri de calificare, cu câte 25 de participante pentru fiecare. În județul Zalău, 75 de femei vor participa la cursuri, 25 înscrise pentru calificarea baby-sitter din orașul Șimleu Silvaniei și 50 pentru calificarea îngrijitor bătrâni la domiciliu din Zalău și Jibou.

Cele doua calificări au fost alese pentru a fi derulate în cadrul proiectului deoarece, în alte proiecte implementate, angajatele din domeniul sanitar și-au exprimat un interes sporit pentru aceste programe pentru ca acestea sunt calificări ce oferă posibilitatea obținerii unui venit suplimentar și oferă femeilor din sistem mobilitate pe piața muncii.

În urma parcurgerii acestor calificări, participanții vor dobândi competente precum: acordarea îngrijirilor igienice, acordarea primului ajutor, respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale, asistarea alimentației și administrarea alimentelor, supravegherea stării de sănătate a copilului sau bătrânului asistat, competențe utile tuturor femeilor angajate în sistemul sanitar.

Cursurilor se vor încheia prin evaluarea cunoștințelor dobândite prin desfășurarea testelor aferente acestor calificări. In urma evaluării finale, participanții vor fi certificați cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute ANC.

Persoane de contact din partea OAMGMAMR:

Vergilia Florea, Coordonator proiect, telefon: 0745810772

Adriana Cârnu, Expert promovare, telefon: 0724293493

_______________________________________________________________________________________________________

Contract POSDRU/144/6.3/S/128613: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.