Comunicat de presă
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Informații privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea specializării 2016

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 30 Septembrie 2016

În perioada 18.10– 31.10.2016 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.

Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele centre universitare de pregătire :

 • Bucureşti: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică;
 • Cluj- Napoca: Laborator, Radiologie- imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie;
 • Constanţa: Radiologie- imagistică medicală ;
 • Craiova: Radiologie – imagistică medicală, Balneo-fizioterapie, Laborator, Nutriţie şi dietetică;
 • Galaţi: Laborator, Radiologie – imagistică medicală;
 • Iaşi: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală;
 • Sibiu: Balneo-fizioterapie, Labotaror, Radiologie – imagistică medicală.

Ttematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi OAMGMAMR (www.oamr.ro).

 • înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judeţul în care s-a desfășurat programul şi la SNSPMPDSB, pentru Bucureşti;
 • perioada de înscriere: 04 – 17.10.2016, între orele 10,00 – 14,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică;
 • dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie act identitate, adeverinţa de absolvire a programului de specializare, chitanţa de plată a taxei de examen;
 • predarea dosarelor de înscriere comisiilor locale de examen: 18.10.2016;
 • studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora de către comisiile locale de examen: 18 – 20.10.2016;
 • desfăşurarea probei practice: 21 – 29.10.2016;
 • desfăşurarea probei scrise (test – grilă): 30.10.2016, orele 10.00 – 12.00.

Mai multe informații privind examenul de specializare se regăsesc pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numarul de telefon 021/255.65.51. Persoane de contact- Lioara Simulescu, Andreea Baraitaru.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.