Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

INFORMAŢII UTILE PRIVIND EXAMENUL PENTRU OBTINEREA SPECIALIZARILOR 2015

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 29 Iulie 2015

În perioada 28.09 – 12.10.2015 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obţinerea specializărilor post bază de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregătire organizate în acest sens.

Examenul se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele centre universitare de pregătire :

 • Bucureşti: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică;
 • Cluj – Napoca: Laborator, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fizioterapie;
 • Constanţa: Radiologie – imagistică medicală ;
 • Craiova: Radiologie – imagistică medicală, Balneo-fizioterapie, Laborator ;
 •  Galaţi: Laborator, Radiologie – imagistică medicală;
 •  Iaşi: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică;
 • Sibiu: Balneo-fizioterapie, Labotaror, Radiologie – imagistică medicală.

 Examenul se va desfăşura în centrul universitar în care s-a desfăşurat pregătirea, având în vedere:

– tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare vor fi publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi OAMGMAMR (www.oamr.ro), până la data de 01.08.2015.

 • înscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judeţul organizator şi la SNSPMPDSB, pentru Bucureşti;
 • perioada de înscriere: 14 – 25.09.2015, între orele 10,00 – 14,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (19 – 20.09.2015 );
 • dosarul de înscriere cuprinde: cerere de înscriere, copie act identitate, adeverinţa de absolvire a programului de specializare, chitanţa de plată a taxei de examen;
 • predarea dosarelor de înscriere comisiilor locale de examen: 28.09.2015;
 • studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora de către comisiile locale de examen: 28 – 30.09.2015;
 • desfăşurarea probei practice: 01 – 10.10.2015;
 • desfăşurarea probei scrise (test – grilă elaborat de comisia centrală de examen): 11.10.2015, orele 10.00 – 12.00.

Persoanele interesate de participarea la examenul pentru obţinerea specializării, organizat în perioada 28.09 – 12.10.2015, sunt rugate să urmărească informaţiile publicate pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro) şi să-şi informeze colegii care nu au posibilitatea tehnică de a se documenta.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. : 021/255.65.51; fax : 021/255.64.45. 

Persoane de contact : – Simulescu Lioara ; Cristea Vasilică – tel.  0740.044.456.

Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare 2015

Descarcare:

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.