Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Instruire gratuită în Tehnologia Informației și Comunicațiilor în cadrul proiectului ACCES

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 27 Aprilie 2015

banda sigle ACCESS

Instruire gratuită în Tehnologia Informației și Comunicațiilor în cadrul proiectului ACCES

      27.04.2015

            Proiect adresat femeilor angajate în sistemul sanitar public sau privat

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță începerea derulării cursurilor de calificare din cadrul proiect strategic întitulat „Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piața inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 600 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

Dintre acestea, 90 de femei cu vârsta peste 45 de ani din județele Arad, Bistrița-Năsăud, Călărași, Teleorman și Sălaj vor participa la sesiuni de formare continuă cu o durată de 40 de ore, pentru dezvoltarea abilitaților IT.

Cursul este oferit gratuit în cadrul proiectului și vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor active în sistemul sanitar prin implicarea acestora în activități centrate pe dezvoltarea competențelor necesare la locul de muncă (informatizarea sistemului sanitar, introducerea noilor tehnologii etc), precum și actualizarea cunoștințelor în domeniu pentru a deveni mai competitivi pe piața muncii. Proiectul contribuie la promovarea utilizării tehnologiei informației și comunicării, dar și la promovarea îmbătrânirii active în sistemul sanitar din Romania. Cursurilor se vor încheia prin evaluarea cunoștințelor dobândite prin desfășurarea testelor aferente acestor calificări. In urma evaluării finale, participanții vor fi certificați cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute ANC.

Persoane de contact din partea OAMGMAMR:

Vergilia Florea, Coordonator proiect, Telefon: 0745810772;

Adriana Cârnu, Expert promovare, Telefon: 0724293493

Contract POSDRU/144/6.3/S/128613: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.