Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Lansarea portalului www.promovareata.ro

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Decembrie 2012

2012

 

„O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”
POSDRU/97/6.3/S/50247
proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”
DECEMBRIE 2012

 

În cadrul proiectului „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013- „Investește în oameni!”, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este partener cu  Asociația “Centrul Român de Inițiative” beneficiarul proiectului, cu Federaţia SANITAS din România şi Societatea de Analize Feministe AnA.

Începând cu luna octombrie 2012, în cadrul proiectului a fost lansat portalul www.promovareata.ro, site destinat  angajaților din domeniul medical.
Misiunea acestui portal constă în promovarea dezvoltării profesionale a femeilor din sistemul de sănătate, prin implicarea în mediul on-line, conectate la tipuri moderne de interacţiune. Internetul şi sistemele de reţele informatizate reprezintă, în contextul actual, principalul canal de comunicare şi difuzare a informaţiilor, iar utilizarea acestora reprezintă o condiţie necesară în procesul de actualizare permanetă a cunoştintelor profesionale ale personalului din sistemul sanitar românesc.
Astfel, femeile din sistemul sanitar au la dispoziţie resursele necesare împărtășirii de cunoștinţe și bune practici cu colegii din domeniu, și nu numai. Avantajul utilizatorilor constă în faptul că își pot completa profilul în mediul on- line, beneficiind de oportunitatea de a- și crește propria vizibilitate pe piaţa de profil și oferind colegilor, prietenilor și angajatorilor o imagine profesională.
Prin intermediul acestei reţele profesionale și interprofesionale utilizatorii au posibilitatea gestionării propriei imagini, contribuind astfel la îmbunătăţirea imaginii sectorului sănătăţii dar și al pieţei muncii din România.

Membrii  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt invitaţi să viziteze site-ul  www.promovareata.ro, să devină membri ai reţelei profesionale şi să transmită opinia cu privire la acest portal la adresa de e-mail centrulromandeinitiative@gmail.com.

Pentru informații suplimentare privind proiectul contactați:
e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com – persoana de contact: Nicoleta ABABEI, expert activităţi instruire şi formare, site proiect: www.ascri.ro/dezvoltarea-carierei  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

 

 

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.