Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Lansarea proiectului cu finanțare europeană

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 August 2010

 1

Lansarea proiectului cu finanțare europeană – Îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă

București, 4.08.2010 – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas România,  Asociația Centrul Român de Inițiative (CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov  și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța, anunță lansarea  unui nou proiectstrategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, intitulat „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă”.

Proiectul a început  în luna iulie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 (treizeci și șase) luni.

În societatea actuală, un prim obstacol în calea obținerii și păstrării unui loc de muncă îl reprezintă corelarea deficitară între  sistemul de educație și formare profesională și dinamica pieței muncii. Proiectul contribuie la îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților școlilor sanitare pe piața muncii, prin obținerea unei calificări complete și solicitate pe piața actuală a muncii. Intervențiile finanțate în cadrul acestui program contribuie la asigurarea de oportunități pentru participanți, prin oferirea unei șanse fie prin educație, fie prin formare profesională continuă, fie prin muncă.

Astfel, în cadrul acestui proiect vor fi instruiți 200 de tutori, care vor participa la sesiuni de training transnaționale. Aceste sesiuni de training vizează perfecționarea personalului medical cu rol de tutori pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare.De asemenea, 500 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ vor beneficia de stagii de practică inovatoare desfășurate atât în spitale din România, cât și în spitale din țări membre ale Uniunii Europene. Pentru îndeplinirea cu succes a activităților, elevii vor avea la dispoziție materiale suport (caiete de practică, manual de practică standardizat, cărți, reviste, echipamente de protecție, etc). Toți elevii care participă la stagiile de pregătire, vor  beneficia de servicii de consiliere și orientare în carieră.

La finalul stagiilor de practică, 60 de elevi vor fi premiați cu o excursie de 5 zile într-o țară membră a UE, în vederea efectuării de vizite la potențiali angajatori sau premii în bani, în valoare de 1850 ron/elev.
Pentru eficientizarea și promovarea obiectivelor programului, se vor organiza campanii de conștientizare și informare cu privire la oportunitățile oferite elevilor din școlile cu profil sanitar pentru efectuarea stagiilor de practică și pentru inserția absolvenților pe piața muncii.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situația de tranziție de la școala postliceală sanitară la viața activă, prin îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică și a serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite acestora, asigurându-se premisele unei mai bune inserții a absolvenților pe piața muncii.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str. Ing.  Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com
Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.