Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Lansarea unui nou proiect strategic

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 13 Decembrie 2013

1OAMGMAMR – O ȘANSĂ PENTRU VIITOR!

București, 4 august 2010 –Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în parteneriat cu Asociația „Centrul Român de Inițiative”, anunță lansarea unui nou proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni!”, intitulat  „Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar – O șansă pentru viitor !”.

Proiectul a debutat pe data de 1 iulie 2010 și se va derula pe o perioadă de 36 (treizeci și șase) de luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajaților din sectorul sanitar a unor programe gratuite de consiliere și asistență în dezvoltarea de abilități care să le faciliteze siguranța locului de muncă. De asemenea, pe lângă programele de consiliere și orientare profesională, în acest proiect sunt oferite și cursuri gratuite de calificare/recalificare în meserii căutate pe piața muncii, precum baby sitter, îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu și îngrijitor/îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

Proiectul urmărește consilierea și orientarea în carieră a 3000 de angajați din sectorul sanitar și calificarea/recalificarea a 700 de angajați, din toate regiunile de dezvoltare ale țării, fiind încurajate să participe, mai ales persoanele cu vârsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin.

Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din România, autorizați de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, iar la absolvirea acestora, toți participanții vor primi subvenții și certificate de calificare recunoscute la nivel național sau european, ce conferă dreptul de profesare pe toată durata vieții, avizate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din
Str. Ing.  Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, puteti accesa site-ul: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703 Titlul proiectului: „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – o sansa pentru viitor!”

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.