Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Măsuri de sustenabilitate pentru proiectul ACCES

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 30 Septembrie 2016

sigle acces

 Măsuri de sustenabilitate pentru proiectul ACCES

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), a finalizat în decembrie 2015 proiectul strategic intitulat „.Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 700 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

Proiectul și-a propus să ofere celor 700 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat din județele Argeș, Ialomița, Călărași, Teleorman, Bistrița Năsăud, Sălaj, Maramureș, Arad, Timiș și București acces la diversificarea calificărilor deținute, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, precum și o formă de venit suplimentar. Mai mult, efectul pozitiv și valoarea adăugată aduse de proiect sunt atât promovarea principiilor egalității de șanse și gen, cât și dialogul despre reconcilierea carierei cu viața personală.

În prezent, OAMGMAMR desfășoară o serie de acțiuni în vederea evaluării impactului produs de implementarea proiectului și asigurării sustenabilității proiectului.  În acest sens, organizația continuă activitatea de formare profesională prin organizarea de cursuri de calificare pentru persoanele angajate în sectorul sanitar.

Astfel, în data de 01 august 2016 se demarează la Sălaj de către Filiala OAMGMAMR Sălaj cursul de calificare în meseria Infirmiere, care va avea o durată de 720 de ore (teorie  240 de ore) și (practică 480 de ore), calificare la care vor participa 20 de persoane.

Participantele vor putea fructifica la locul de muncă actual sau la un nou loc de muncă, noile competențe dobândite: lucrul în echipă multidisciplinară; comunicarea interactivă, respectarea drepturilor persoanei îngrijite, supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite, alimentarea și hidratarea a persoanei îngrijite.

Participantele vor primi la final o calificare complementară profesiei și o diplomă recunoscută la nivel național și european, eliberată de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Ca și în proiectul ACCES, la final această calificare le va spori participantelor mobilitatea pe piața muncii și va deschide noi oportunități de ocupare, ca și obținerea unui venit suplimentar. Vorbim astfel, de asigurarea transferabilității rezultatelor unui proiect finanțat din fondul European, prin continuarea activităților de formare profesională și în alte județe decât cele în care a fost implementat proiectul ACCES.

Pentru informații suplimentare, contactați OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, București; tel: (021) 2240055; E-mail: oammromania@gmail.com | www.acces-proiect.ro | www.oamr.ro

Întocmit: Adriana Cârnu, Specialist în relații publice

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.