Participarea președintelui OAMGMAMR la Reuniunea comună a asistenților șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

MĂSURI DE SUSTENABILITATE

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 05 Noiembrie 2018

Activitățile ce urmează a fi implementate, fie cele dedicate direct creșterii capacității organizaționale a O.A.M.G.M.A.M.R, fie cele de concepere si acceptare a politicii publice cu privire la valorile profesiei de asistent medical si moase,au fost planificate astfel încât să asigure continuarea acțiunilor. Pentru că valorile profesiei adoptate prin politica publică acceptată repoziționează întreaga profesie și întregesc identitatea acesteia, O.A.M.G.M.A.M.R va alcătui și va urmări un plan de diseminare al acestui rezultat important obținut în urma derulării proiectului. Planul de diseminare va urmări să includă toate părțile interesate, atât la nivel național dar și la nivel internațional. Astfel, la nivelul fiecărei regiuni, filialele solicitantului vor organiza 8 evenimente regionale de promovare a noii politici la care vor invita asistenți medicali, asistenți medicali generaliști și moașe, reprezentanți ai unităților medicale publice/private și reprezentanți ai instituțiilor locale. Fiecare dintre cele 42 de filiale O.A.M.G.M.A.M.R va promova online politica adoptată și va organiza minim un curs de educație medicală continuă care va include tematica valorilor fundamentale. La nivel european și internațional, O.A.M.G.M.A.M.R va comunica în mod oficial noua politică către Comisia Europeană, Consiliul European al Asistenților și Consiliului Internațional al Asistenților și altor parteneri europeni instituționali (Royal College of Ireland, Consiliul European al Profesiilor Liberale,etc).

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.