Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Metodologie de selecţie a participanţilor la conferintele regionale în cadrul proiectului

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Martie 2012

3

Anexa la Decizia nr. 34/ 09.03.2012

Metodologie de selecţie a participanţilor la conferintele regionale în cadrul proiectului

E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar

CUPRINS

  • Cadrul general
  • Criterii de selecţie a participantilor la conferinte regionale
  • Documente justificative

1. Cadru general
Această Metodologie a fost elaborată în vederea selectării participanţilor din cadrul celor opt conferinte regionale prevăzute in cadrul campaniei de informare si constientizare din proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar” POSDRU/81/3.2/S/57946.
Campania are drept obiectiv eliminarea stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile si combaterea discriminarii, atat la locul de munca, intre angajatii din sectorul sanitar, cat si fata de beneficiarii serviciilor furnizate prin sistemul de sanatate (stereotipuri, prejudecăţi, discriminări, identificarea grupurilor vulnerabile şi vulnerabilitatea multiplă în asistenţa medicală, metode de combatere a discriminării în sistemul medical).
Rezultatul asteptat al  acestor conferinte este de a disemina rezultatele celor 4 sesiuni de lucru organizate in cadrul proiectului pentru a culege informaţii despre percepţia personalului din sistemul de sănătate asupra existenţei şi profunzimii problemelor de discriminate din sistem. Datele colectate în cadrul acelor sesiuni au fost folosite la realizarea Manualului de bune practici pentru combaterea discriminării în sectorul sanitar, manual care va fi lansat in cadrul primei conferinte, in Bucuresti, prezentat ulterior in urmatoarele 7 conferinte regionale si distribuit tuturor filialelor OAMGMAMR pentru a fi folosite in actiuni cu tema discriminarea in sistemul de sanatate.
Grupul de participanti al acestor sesiuni este reprezentat de aproximativ de 240 persoane, respectiv 8 grupe a cca 30 de participanţi), angajaţi şi activi în sistemul de sănătate în următoarele domenii: asistenţi medicali, reprezentanţi ai sindicatelor din sănătate – lideri şi membri- manageri (asistenţi şefi de la toate nivelurile, directori de ingrijire, etc) şi angajaţi ai departamentelor de resurse umane din direcţiile de sănătate.
Cele 8 conferinte vor fi organizate astfel:

Sesiune

Regiuni de dezvoltare

Locaţie

Data

1

Bucureşti-Ilfov Bucureşti

28.03.2012

2

Sud Calarasi (Jud.Calarasi)

30.03.2012

3

Sud-Est Focsani (Jud.Vrancea)

5.04.2012

4

Nord-Est Slanic Moldova (Jud. Bacau)

6.04.2012

5

Sud-Vest Rm.Valcea (Jud.Valcea)

9.05.2012

6

Centru Sibiu (Jud.Sibiu)

10.05.2012

7

Vest Geoagiu Bai (Jud.Hunedoara)

12.06.2012

8

Nord-Vest Baia Mare (Jud.Maramures)

14.06.2012

2. Criterii de selecţie a participantilor la conferintele regionale

  1. Respectarea criteriului numeric – aprox. 240 persoane  pentru cele 8 conferinte;
  2. Respectarea criteriului egalitate de sanse (femei – barbati);
  3. Experienţa mai mare de 1 an în sistemul de sănătate;
  4. Disponibilitate de participare la conferintele regionale;
  5. Participare in cadrul altor proiecte finantate din fonduri europene.

3.  Documente justificative:
– Copie Carte de identitate
– Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajat/a ca asistent medical sau în cadrul departamentului de  resurse umane al unei unităţi sanitare);

Informaţii suplimentare privind activităţile derulate în cadrul proiectului si cu privire la participarea in cadrul conferintelor pot fi găsite pe:
www.oamr.ro,
www.ascri.ro,
www.ascri.ro/e-nursing/  (site proiect)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.