Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Metodologie de selecţie a participanților la schimburile de experiență transnaționale

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 26 Octombrie 2011

3

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 19/26.10.2011
Metodologie de selecţie a participanților la schimburile de experiență transnaționale
POSDRU/81/3.2/S/57946

In cadrul proiectului E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informaţiei a asistenţilor medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar POSDRU/81/3.2/S/57946 s-a stabilit următoarea Metodologie de selecţie a participantilor la schimburi de experienta transnationale de către echipa de implementare a proiectului.

CADRUL GENERAL
OAMGMAMR reprezinta interesele a peste 120.000 de membri la nivel national, adica 99% din numarul asistentilor medicali din tara. Dintre acestia, mai putin de 5% au pregatire certificata in TIC, in conformitate cu cerintele noului sistem de sanatate publica informatizat, fapt ce confirma gradul scăzut de pregătire a utilizatorilor de aplicaţii e-Sănătate. Competenţele reduse de utilizare a computerului ale asistentilor medicali, cunoştinţele scăzute privind codificarea internaţională şi standardele TIC şi utilizarea lor reprezinta demonstreaza nevoia de instruire TIC a grupului tinta.
In acest sens, organizarea unor schimburi de experienta transnationale ale specialistilor din sectorul sanitar in scopul cresterii adaptabilitatii personalului la sistemul de sanatate informatizat, oferite gratuit in cadrul proiectului, vin in intampinarea nevoilor reale identificate.

PARTICIPANTII LA SCHIMBURILE DE EXPERIENTA TRANSNATIONALE
60 de specialisti romani din sectorul sanitar participa, in grupuri de cate 20 pe an, la 3 schimburi de experienta in strainatate pentru invatarea unor metode noi de lucru si adaptabilitatea la modelele de buna practica europene, activitate facilitata de partenerii transnationali din proiect (An Bord Altranais, Irlanda si Consejo General de Enfermería, Spania).
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946
Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul
informatizării sistemului sanitar”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Cresterea adaptabilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire si de certificare a competentelor TIC si la schimburi de experienta transnationale, facilitandu-se astfel, dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu piata muncii.

ETAPA I – Informarea participantilor
Informarea persoanelor din sectorul sanitar care participa la cursurile de instruire si certificare a competentelor TIC cu privire posibilitatea de a participa la schimburi de experienta transnationale se va realiza prin:

– postarea anunţurilor cu privire la depunerea dosarelor, atât pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro, cât și pe site-ul partenerilor: www.federatiasanitas.ro; www.ascri.ro, cat si pe site-ul proiectului;
– diseminarea informaţiilor cu privire la lansarea selecţiei catre preşedinţii filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România in care au fost demarate cursurile instruire si de certificare a competentelor TIC;
– informarea participantilor in cadrul unor activitati derulate in proiect;
– publicate în revista de specialitate a Beneficiarului (Ars Medica);
– alte căi de informare/comunicare.

Etapa II – Înscrierea ca participant la schimburile de experienta transnationale
Expertii de selectare si stabilire a grupelor de cursanti diseminează informaţiile privind derularea proiectului şi posibilitatea de a participa la schimburi de experienta transnationale.
Lista documentelor necesare înscrierii pentru participarea la selectia privind schimburile de experienta transnationale:

v Adeverința de salariat, în original;
v Copie după CI/BI;
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946
Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul
informatizării sistemului sanitar”
v Scrisoare de intentie cu privire la participarea la schimbul de experienta transantionala, semnata de candidat;
v Scrisoare de recomandare de la angajator si/sau presedinte de filiala;

Dosarele care nu conţin toate documentele sau ale căror documente nu sunt valabile la data inscrierii, nu vor fi acceptate.

Etapa III – Criteriile de selecţie a grupului ţintă

a. Aplicarea criteriului “primul venit, primul servit” dosarelor complete;
b. Persoana să fie angajată ca asistent medical într-o unitate sanitară;
c. Persoana să fi participat sau sa participe in prezent la cursurile de instruire si certificare a competentelor TIC;
d. Disponibilitatea pentru a participa la schimburile de experienta transnationale in tari ale Uniunii Europene;
e. Respectarea criteriului numeric – 60 de specialisti in 3 grupuri de 20/an.

Etapa IV – Rezultatele selecției
Dosarele persoanelor aplicante pentru a participa la schimburile de experienta transnationale vor fi centralizate la nivel judeţean si transmise la sediul de implementare al proiectului, in vederea verificarii documentelor si a selectarii acestora conform prezentei metodologii, de catre o Comisie constitutita in acest sens.
Expertii de selectare si stabilire a grupelor de cursanti/presedintii de filiala vor informa, in timp util, participantii selectati de catre Comisie, cu privire la:

a. perioada de desfasurare a schimburilor de experienta transnationale;
b. locatia;
c. programul/agenda de lucru.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.