Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România Întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Membre ale Uniunii Europene Rezultatele Adunării Generale a Consiliului European al Asistenţilor Medicali Rezultatele întâlnirii asistenților șefi din Statele Membre ale UE
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

NEMIR

Distribuiți pe Facebook Twitter

Rețeaua europeană a organizațiilor de reglementare în profesia de moașă NEMIR

OAMGMAMR a devenit din luna mai 2009 membru fondator al Rețelei europene a organizațiilor de reglementare în profesia de moașă. Prima misiune a rețelei, la care au aderat 18 autorități competente din Europa, a fost elaborarea și completarea unor chestionare referitoare la profesia de moașă în Europa și la exercitarea profesiei, pentru a detecta diferențele, asemănările și interesele comune ale organizațiilor de reglementare, astfel încât elaborarea oricărui document să țină cont de acestea. 20 de autorități competente în profesia de moașă au răspuns acestor chestionare. Rezultatele au fost diseminate și prin intermediul revistei Ars medica.

S-au format două grupuri de lucru, unul care va dezvolta rețeaua orgnizațiilor de reglementare a profesiei de moașă, va monitoriza comunicarea între aceste organizații, iar celălalt se va axa pe politici la nivel european și pe consultanță.
Scopul rețelei: de a discuta modul în care pot colabora și de a încheia parteneriate organizațiile de reglementare în profesia de moașă astfel încât să crească protecția și siguranța mamelor și a copiilor și de a crea o organizație care să devină un partener de discuție pentru organismele europene.

La a doua întâlnire a rețelei mai mulți membri ai Parlamentului European au salutat în mod oficial inițiativa organizațiilor de reglementare în profesia de moașă:

  • Françoise Grossetête, membru al Parlamentului European, membru al Comisiei parlamentare pe mediu, sănătate publică și siguranța alimentelor.
  • Elisabeth Morin-Chartier, membru al Parlamentului European, membru al Comisiei parlamentare pentru drepturile femeilor și egalitate de gen.
  • Antonyia Parvanova, membru al Parlamentului European, membru al Comisiei pe mediu, sănătate publică și siguranța alimentelor și al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitate de gen.
  • Malcolm Harbour, Șef al Comisiei pentru piață internă și protecția consumatorului.

http://www.nemir.eu/

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.