Rezultatele selecției grupului țintă al proiectului ”Program leadership în îngrijiri medicale pentru directorii de îngrijiri și asistenții șefi”
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Noi oportunităţi pentru femeile din sistemul sanitar

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Mai 2014

logo+etichete - color-Raluca

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), anunță lansarea unui nou proiect strategic „ Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar,  pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN”, derulat pe o durata de 18 luni, mai 2014-octombrie 2015, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, Axa prioritara 6” Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” , POSDRU/144/6.3/S/128729.

Obiectivul general il constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îmbunătăţirea mobilităţii pe piaţa muncii pentru un grup ţintă de 600 de femei din sistemul sanitar, din 3 regiuni de dezvoltare: Sud-Est (Galaţi,Vrancea,Constanţa), Sud-Vest (Gorj, Olt), Bucureşti-Ilfov             (Bucureşti).

Proiectul își propune pentru grupul ţintă creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor de dezvoltare a carierei şi promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii, precum şi diversificarea abilităţilor şi calificărilor, prin:

  • participarea la 15 ateliere de lucru cu caracter interactiv în domeniul egalităţii şi reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională;
  • participarea la 2 programe de calificare:  baby-sitter şi ingrijitor bătrâni la domiciliu,  obţinând la final o calificare complementară profesiei pe care o deţine, dar şi o subvenţie în valoare de 600 de lei, primită de participantele care vor  obţine în urma examinării certificatul;
  • participarea a 30 de femei selectate din grupul ţintă la 3 vizite de lucru la Madrid, pentru schimb de bune practici în domeniul egalităţii de gen;
  • participarea la programe TIC pentru  90 de femei cu vârste peste 45 de ani selectate din grupul ţintă;
  • participarea la 3 conferinţe regionale în care vor afla modalităţi de stimulare a participării femeilor pe o piaţa inclusivă a muncii, dezvoltarea carierei prin obţinerea de noi calificări şi abilităţi, sporindu-se astfel oportunităţile de angajare şi mobilitatea lor pe piaţa muncii

Pentru informații suplimentare privind proiectul şi înscrierea în grupul ţintă, contactați OAMGMAMR, str. Inginer Zablovschi, Nr. 76, București; tel: (021) 2240055; www.oamr.ro; OAMMRomania@gmail.com

Persoana contact: Raluca Cheptanaru, expert  promovare, tel: 0727 450 111

 

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2022 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.