Rezultatele evenimentului la nivel înalt „Asistenții medicali și moașe, în avangarda schimbării” ANUNȚ IMPORTANT | Înscriere programe de specializare pentru reconversie profesională ANUNȚ IMPORTANT | Înscriere programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Noutăţi legislative

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Iunie 2014

HOTĂRÂRE   NR. 301 din 16 aprilie 2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 294 din 22 aprilie 2014

LEGE   nr. 53 din 17 aprilie 2014

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Publicată în Monitorul Oficial  nr. 301 din 24 aprilie 2014

ORDIN   nr. 470/262 din 25 aprilie 2014

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014

Emitent:      Ministerul Sănătăţii

Nr. 470 din 25 aprilie 2014

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Nr. 262 din 22 aprilie 2014

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 316 din 30 aprilie 2014

ORDIN   NR. 270 din 24 aprilie 2014

pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

Emitent:  Casa Naţională de asigurări de SĂNĂTATE

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 317 din 30 aprilie 2014

ORDIN   NR. 269 din 24 aprilie 2014

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

Emitent:  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 318 din 30 aprilie 2014

 HOTĂRÂRE   Nr. 304 din 16 aprilie 2014

pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră

Publicată în: Monitorul Oficial  nr. 318 din 30 aprilie 2014

ORDIN   Nr. 469 din 25 aprilie 2014

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 199/2014

Emitent:  Ministerul Sănătăţii

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 319 din 30 aprilie 2014

ORDIN  Nr. 427 din 15 aprilie 2014

privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-PMSC) prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

Emitent:      Ministerul Sănătăţii

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 323 din  5 mai 2014

ORDIN   Nr. 425/62 din 17 aprilie 2014

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

Emitent:      Ministerul Sănătăţii

 Nr. 425 din 17 aprilie 2014

Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 62 din 17 aprilie 2014

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 338 din  8 mai 2014

ORDIN   Nr. 493/69 din  5 mai 2014

privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operaţional şi a inspecţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalităţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU

Emitent:  Ministerul Sănătăţii

Nr. 493 din 5 mai 2014

Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 69 din 6 mai 2014

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 343 din  9 mai 2014

ORDIN   Nr. 518 din  8 mai 2014

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Ortopedie I şi Ortopedie II, pentru activitatea de prelevare capete femurale de la donator viu şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 354 din 14 mai 2014

ORDIN   Nr. 707/538 din 13 mai 2014

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

Emitent:      Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – nr. 707

Ministerul Sănătăţii – nr. 538

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 354 din 14 mai 2014

ORDIN   Nr. 484/220 din  5 mai 2014

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013

Emitent:      Ministerul Sănătăţii

Nr. 484 din 5 mai 2014

Ministerul Educaţiei Naţionale

Nr. 220 din 12 mai 2014

Publicat  în: Monitorul Oficial  NR. 358 din 15 mai 2014

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 23 din 13 mai 2014

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

Emitent:  Guvernul României

Publicată în: Monitorul Oficial  NR. 359 din 15 mai 2014

ORDIN   Nr. 329 din 15 mai 2014

privind testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

Emitent:  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 386 din 26 mai 2014

ORDIN   Nr. 573 din 21 mai 2014

privind modificarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

Emitent:  Ministerul Sănătăţii

Publicat  în:  Monitorul Oficial  nr. 388 din 26 mai 2014

ORDIN   Nr. 622/363 din 30 mai 2014

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Nr. 622 din 30 mai 2014

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Nr. 363 din 29 mai 2014

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 402 din 30 mai 2014

ORDIN   Nr. 626/364 din 30 mai 2014

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Nr. 626 din 30 mai 2014

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Nr. 364 din 29 mai 2014

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 402 din 30 mai 2014

ORDIN   Nr. 618 din 29 mai 2014

privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

Emitent: Ministerul Sănătăţii

Publicat  în: Monitorul Oficial  nr. 403 din 30 mai 2014

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.