Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

O posibilă soluție pentru îmbâtrânirea activă

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 04 Decembrie 2012

3

 

 

Tehnologia Informației și Comunicării, o posibilă soluție pentru îmbâtrânirea activă

Organizația Mondială a Sănătății a avut ca temă pentru anul 2012 îmbătrânirea activă. Sub sloganul “O sănătate bună adaugă ani vieții” pe tot parcursul anului au fost aduse în prim-plan contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii, încurajarea factorilor de decizie politică şi părţile implicate să ia măsuri pentru a favoriza îmbătrânirea activă şi pentru a spori solidaritatea dintre generaţii.

În acest sens afost vizată promovarea îmbătrânirii active în trei domenii:
Ocuparea forţei de muncă – speranţa de viaţă creşte, la fel ca şi vârsta de pensionare. Însă rămâne teama că nu ne vom putea păstra un post sau găsi un altul, înainte de a împlini vârsta la care am avea dreptul la o pensie decentă. Europa trebuie să îmbunătăţească perspectivele profesionale ale persoanelor în vârstă.

Participarea la viaţa societăţii – pensionarea nu înseamnă lipsă de activitate. Mulţi dintre noi avem grijă de cei din jur (cel mai adesea, de părinţi, parteneri sau nepoţi), de aceea este necesară punerea în valoare a acestui tip de contribuţii şi încurajarea creării unui cadru mai favorabil. 
Traiul independent – în general, starea de sănătate se înrăutăţeşte odată cu trecerea anilor, de aceea trebuie intensificate eforturile de promovare a unor măsuri novatoare care să diminueze sau sa anuleze dependența de altcineva.
O astfel de abordare a fost propusă și implementată de proiectul „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”.

Proiectul, cofinantat din fonduri europene, se derulează pe durata a trei ani, 2011-2013, reunind într-un parteneriat OAMGMAMR, Federaţia SANITAS din România, Asociaţia „Centru Român de Iniţiative” şi organizaţiile profesionale ale asistenţilor medicali din Spania şi Irlanda, respectiv Consejo General de Enfermería şi An Bord Altranais.

In 24 de luni de implementare (ianuarie 2011 – decembrie 2012) la selectarea grupului țintă și a tuturor participanților la activitățile proiectului s-a avut în atenție principiul nediscriminării, vârsta fiind un criteriu atent urmărit; astfel, la cursuri de instruire si certificare a competențelor TIC, din numărul de participanți de peste 2600 din cei 4000 de asistenti medicali din toate cele 8 euroregiuni de dezvoltare, minim 5% au fost persoane cu vârsta peste 45 ani.

Prin promovarea unor metode inovatoare de organizare flexibilă a muncii în sectorul sanitar, într-un sistem sanitar eficientizat prin informatizare, în vederea adoptării de noi practici de lucru şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, proiectul aduce un plus de competenţe unui număr considerabil de persoane aflate aproape de pragul vârstei a treia, care în acest fel își pot aduce o considerabilă contribuție la asigurarea calităţii actului medical la nivel instituţional. 
Dezvoltarea strategiilor de promovare a îmbătrânirii active și a solidarității între generații va fi intensă în perioada 2010-2020, rămânând una dintre principalele teme de lucru de pe agenda Uniunii Europene. 
Într-o lume în care grupul demografic cu cea mai mare creștere în ultimele decade este cel cu vârsta peste 80 ani, a îmbătrâni activ nu este un deziderat, este o necesitate imperioasă pentru progresul economic și social. 

In unele tari ale Uniunii Europene, deja sunt elaborate programe de adaptare a capacitatilor profesionale detinute de persoanele varstnice pentru a putea fi integrati usor pe piata muncii sau pentru a ramane timp indelungat activi din punct de vedere profesional. Într-o piaţă globalizată, tehnologia informaţiei şi comunicării devine astfel  un element esenţial pentru consolidarea competitivităţii în toate sectoarele de activitate.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 81/3.2/S/57946 Titlul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.