Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se alătură Inițiativei Ambasadei SUA la București de promovare a vaccinării HPV
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Ordinul Nr. 4864 din 1 noiembrie 2002

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 20 Mai 2014

Ordinul  Nr. 4864 din  1 noiembrie 2002 privind unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu – filiera tehnologică şi şcoala postliceală

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din  2 aprilie 2003

În baza dispoziţiilor art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (3) şi (4), art. 27 alin. (5), art. 28 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) şi ale art. 5 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi vocaţională – şi postliceal,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin liceu – filiera tehnologică, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Se aprobă unităţile de competenţă care pot fi dobândite în urma calificării prin şcoala postliceală, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin, la specializările pentru care există curriculum elaborat în cadrul Programului PHARE VET Ro9405.

ART. 3

Unitatea de competenţă este o funcţie majoră a unei calificări cu un rezultat evaluabil.

ART. 4

Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ liceal – filiera tehnologică şi învăţământ postliceal vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Descarcă Ordinul 4864/2002 Ordinul 4864_2002 unitati de competenta

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2023 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.