Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Participarea președintelui OAMGMAMR la Adunarea Generală a FEPI, 7-8 decembrie 2015

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 11 Decembrie 2015

În perioada 7-8 decembrie 2015 a avut loc la Dublin, Adunarea Generală a FEPI.

Alături de România, au mai participat reprezentanții Franței, Croației, Greciei. Italia nu a putut participa din considerente obiective interne ale organizației.

Agenda reuniunii s-a concentrat asupra următoarelor teme:

  • aprobarea raportului Adunarii Generale desfățurate la Budapesta;
  • discuții asupra propunerilor președintelui FEPI privind viitorul organizației;
  • evoluții legislative europene referitoare la asistenții medicali;
  • aprobarea bugetului pentru anul 2016.

S-au convenit următoarele:

  1. Schimbarea numelui organizației din FEPI în ENC /European Nursing Council pentru a reflecta atît evoluțiile europene în ceea ce privește profesia dar și ca o conștientizare a modificărilor la nivel de statut ale  organizațiilor naționale de asistenți medicali;
  2. Schimbarea statutului organizației pentru a încorpora schimbarea numelui dar și completarea documentului cu prevederi care să permită deschiderea către atragerea de noi membri, precum universități și societăți academice. Modificarea de statut este necesară pentru a asigura sustenabilitatea organizației și reprezentativitatea în negocierile cu instituțiile europene.
  3. Mandatarea Facultății de Asistenți Medicali din Dublin, membră a Colegiului Irlandez (RCSI) și partener FEPI în vederea elaborării următoarelor studii:

A. Studiu privind stadiul punerii în aplicare în statele membre a Directivei 2013/55/UE și a Regulamentului de punere în aplicare 983/2015. S-a convenit ca documentul să fie finalizat până în luna martie 2015, urmând a fi prezentat în cadrul celei de-a doua întâlniri a autorităților competente  pentru profesia de asistent medical din statele membre care se va desfășura în luna aprilie, la Dublin.

B. La solicitarea Greciei, un studiu privind beneficiile autogestionării profesiei de către organizațiile de asistenți medicali și autonomia/independența față de guverne în ceea ce privește reglementarea profesiei. Ca urmare a prezentării evoluțiilor legislative din planul national, Romania a fost considerată exemplu de bună practică în acest demers.
De asemenea, la propunerea președintelui OAMGMAMR, s-a decis transmiterea unei solicitări de sprijin a organizațiilor naționale de asistenți medicali prin intermediul CEPLIS.

4. Identificarea, de către România și Croația, prin experții celor două organizații ținând cont de    expertiza în scriere de proiecte cu fonduri europene, a surselor de finanțare existente la nivel      european pentru proiecte comune care urmează a fi dezvoltate de membrii ENC (FEPI).

La finalul întâlnirii, s-a prezentat raportul financiar aferent anului 2015. De asemenea, după dezbateri, a fost votat proiectul de buget pentru anul 2016.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.