Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Iulie 2019

Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist a fost implementat în scopul alinierii la criteriile minime de formare prevăzute de Directiva nr.2005/36/CE, a formărilor de asistent medical generalist, începute în Româna anterior aderării și care, în prezent, nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere automată în celelalte state membre UE. 

Programul constituie unul din elementele noi întroduse în acest act normativ și va avea ca efect facilitarea liberei circulații pe teritoriul UE a profesioniștilor menționați, după publicarea modificării în consecință a prevederilor de Directivă, în prezent în vigoare.

În acest sens, la art.60 (2), Directiva nr.2005/36/CE prevede că,  în vederea  ”evaluării necesității de a revizui dispozițiile actuale care reglementează regimul drepturilor dobândite aplicabil titlurilor de calificare românești de asistent medical generalist ”, Comisia Europeană analizează rezultatele  programului amintit pe baza informațiilor furnizate de autoritățile competente române și publică această analiză până la data de 19 ianuarie 2019, în primul raport  privind punerea în aplicare a Directivei nr. 2005/36/CE modificată și completată cu Directiva Nr.2013/55 CE.

Pentru îndeplinirea obligațiilor care revin României în baza prevederilor menționate, în cursul anului 2018, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din subordinea Ministerului Educației Naționale ( coordonatorul național pentru recunoașterea calificărilor profesionale) a furnizat, în timp util, datele și informațiile cerute de Comisia Europeană în vederea elaborării raportului privind implementarea programului de revalorizare.

De asemenea, ținând cont de importanța pe care o reprezintă  concluziile analizei Comisiei Europeane pentru asistenții medicali generaliști care au efectuat programul menționat, Centrul Național de  Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a solicitat periodic informații privind stadiul elaborării și  data de finalizare a raportului.

Astfel, în corespondența din luna mai a.c., reprezentanții Comisiei Europene au precizat că raportul privind implementarea programului de revalorizare în România face parte integrantă dintr-un raport  amplu pe care Comisia trebuie să-l elaboreze cu privire la alte aspecte din Directivă și că depun eforturi pentru a găsi soluția cea mai bună în acest sens, pe care o vor comunica autorităților române în cel mai scurt timp.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.