Webinar vaccinare împotriva Covid 19 Congresul International ICN 2021 | “Nursing around the world” va celebra profesia de asistent medical Succesul programelor de vaccinare în masă COVID-19 va depinde de asistenții medicali din prima linie și includerea acestora în procesele decizionale Raport al celei de-a 70-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa/RC70 Propunere de modificări a programelor de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Prima reuniune a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical- întărirea dialogului şi a cooperării

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 14 Septembrie 2015

În perioada 9-10 septembrie 2015, la invitaţia comună adresată de autorităţile competente din Marea Britanie (NMC), Spania (CGE) şi Irlanda (NMBI), preşedintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, a participat la întrunirea autorităţilor competente pentru  profesia de asistent medical. Întâlnirea s-a desfăşurat la Londra, la sediul NMC.

La discuţii au participat reprezentanţi ai autorităţilor competente din Belgia, Cipru, Estonia, Franţa, Ungaria, Irlanda, Olanda, Portualia, Slovacia, Spania, Suedia, Marea Britanie. Poziţia Comisiei Europene a fost susţinută de către domnul Andras Zsigmond.

Iniţiativa a fost lansată ca urmare a identificării unei necesităţi de întărire a dialogului şi a cooperării între structurile competente ale Statelor Membre, pentru a răspunde mai uşor provocărilor de pe agenda europeană, precum şi a celor transfrontaliere generate de mobilitatea asistenţilor medicali.

Statele participante au apreciat acest demers care va facilita eforturile naţionale în vederea identificării unei interpretări uniforme a  prevederilor europene,  schimburile de informaţii şi bune practici privind diferitele modele de organizare existente în rândul Statelor Membre, la nivel de profesie, precum şi  soluţionarea rapidă a unor chestiuni bilaterale de interes, generate de situaţii specifice privind mobilitatea asistenţilor medicali.

Reţeaua va urmări să întărească vocea şi prestigiul organismelor de reglementare, atât pe plan naţional cât şi în dialogul cu instituţiile europene.

Agenda primei întâlniri a reţelei s-a concentrat pe următoarele teme:

  1. prezentarea principalelor provocări cu care se confruntă organizaţiile de reglementare a profesiei de asistent medical, pe plan naţional;
  2. stadiul transpunerii în legistlaţia Statelor Membre, a prevederilor Directivei 55/2013/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale;
  3. prezentarea viziunii Statelor Membre privind implementarea mecanismului de alertă- tipologia alertelor ce vor fi transmise, nivelurile de acces;
  4. discuţii privind impactul financiar şi al resurselor umane pentru autorităţile competente, generat de introducerea mecanismului de alertă;
  5. controlul competenţelor de limbă şi limitele marjei de flexibilitate pentru Statele Membre- prezentare a Comisiei Europene şi exemplu de reglementare naţională în cazul stabilirii- NMC;
  6. stadiul implementării cardului profesional european pentru asistenţii medicali- stadiul punerii în aplicare a cerinţelor Regulamentului Comisiei privind procedura de eliberare a cardului;
  7. prezentarea, de către reprezentanţii NMC, a noii metodologii privind revalidarea asistenţilor medicali înregistraţi la NMC.

Următoarele întâlniri ale reţelei se vor desfăşura  în Irlanda, în aprilie 2016 şi, respectiv,  în Spania, în luna septembrie 2016, întâlniri la care sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi din toate cele 28 de State Membre UE.

– OAMGMAMR-

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.