Proiect SOFT SKILLS | Selecția grupului țintă pentru seriile 5 și 6 | Dosarele de înscriere se vor transmite începând cu data de 22 iulie 2024, ora 8:00
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Proiectul aproape de final

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 20 Octombrie 2013

2012

Proiectul „O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, aproape de final

 În cadrul proiectului strategic „O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” cod proiect POSDRU/97/6.3/S/50247, derulat în perioada 01.12 2010- 30.11.2013, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este partener cu Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative”,  Federatia Sanitas din Romania și Societatea de Analize Feministe ANA.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la construirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive, pentru femeile din domeniul sanitar.

În primul an de implementare (2011) a fost aplicat la nivelul personalului din domeniul medical românesc (1002 persoane) un chestionar ce viza segregarea de gen în sectorul de sănătate, realizându-se o analiză comparativă între femei și bărbati, în ceea ce privește nivelul de ocupare, profesiile, posibilitățile de dezvoltare a carierei și veniturile în cadrul sistemul sanitar. Pe baza rezultatelor obținute și folosind inclusiv date statistice de la Ministerul Sănătății, alături de date de la principalele instituții decidente din sectorul medical a fost realizată o cercetare privind segregarea profesională bazată pe gen în sectorul de sănătate,  în special în ceea ce privește implicarea femeilor în nivelul de management corespunzător procesului de luare a deciziilor.

De asemenea, au fost identificate povești de succes ale femeilor aflate în funcții de conducere din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar, care au fost folosite pentru publicarea unei broșuri cu Povești de succes ale femeilor din domeniul sanitar.

În al doilea an de implementare a proiectului (2012), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a participat la organizarea şi derularea unui număr de 8 sesiuni de lucru regionale, în cadrul activității de “Promovare a principiului egalităţii de şanse şi de gen prin activitati orientate către combaterea discriminării în sistemul de sanatate”, care a fost implementată împreună cu Societatea de Analize Feministe ANA, partener al proiectului.

De asemenea, tot în acest al doilea an a fost elaborat și diseminat un Ghid pentru dezvoltarea carierei femeilor în sistemul de sănătate şi un Ghid pentru constituirea unei rețele profesionale și interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate și o campanie de informare și creștere a conștientizării privind principiul egalității de șanse și de gen și promovarea carierei femeilor în sistemul de sănătate.

În al treilea an de implementare a proiectului (2013), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România participă la organizarea şi derularea unor sesiuni de formare, în cadrul activitatii A.3. „Sprijin pentru crearea de rețele profesionale și interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, inclusiv programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei.

În cadrul proiectului „O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” au fost organizate cursuri de antreprenoriat și de utilizare a calculatorului, în mai multe euro-regiuni din țară , cursuri de calificare în meseria operator introducere, validare și prelucrare date, la care au participat peste 300 de femei din domeniul sanitar.

În acest an au fost organizate alte patru sesiuni de lucru pe tema egalității de șanse și de gen pentru combaterea discriminării în sistemul de sănătate organizate la nivel regional cu participarea membrilor partenerilor sociali, reprezentanți ai societății civile cu rol în promovarea sistemului sanitar, precum și femei angajate în cadrul unităților județene din sistemul sanitar. Prin cele 12 sesiuni de lucru organizate în total, 360 persoane au fost  instruite cu privire la principiile egalității de șanse și de gen aplicate în sistemul sanitar.

Unul din rezultatele importante ale proiectului îl constituie  rețeaua profesională și interprofesională pentru femeile angajate în sistemul de sănătate,  www.promovareata.ro. Portalul PromovareaTa.ro este un website adresat comunității profesionale medicale, orientat către îmbunătățirea actului profesional și a actului legislativ.

PromovareaTa.ro dorește să promoveze femeile și dezvoltarea lor profesională, prin încurajarea schimburilor de experiență între membrii comunității medicale.

Website-ul www.promovareata.ro intenționează să construiască o comunitate activă a femeilor din domeniul sanitar, în cadrul căreia utilizatorii să facă schimb de informații și experiență cu colege și colegi din întreaga țară și din afara granițelor țării, împărtășindu-și poveștile de viață și carieră. Acest portal ofetă informații de ultimă oră din domeniu, știri și evenimente din domeniul sanitar românesc și European și pune la dispoziția utilizatorilor o bibliotecă cu documente din legislația românească și europeană.

De asemenea, utilizatorii au oportunitatea de a-și crește propria vizibilitate pe piaţa de profil, prin completarea unui profil și a unui mini-CV și de a-și crea o rețea de contacte din întreaga țară și din străinătate, prin oferirea unei imagini profesionale corecte.

În 14 noiembrie 2013, în ultima lună de implementare a proiectului „O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, identificat prin numărul POSDRU/97/6.3/S/50247, va fi organizată o conferință de presă finală, la care vor participa, alături de partenerii în proiect, persoane din grupul țintă cât și femei cu cariere de succes, reprezentative pentru sistemul sanitar românesc.

Ababei Nicoleta,
Expert activități instruire și formare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.