În atenția asistenților medicali | Anunț angajare Apel din partea Organizației Mondiale a Sănătății Anunț
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue pentru asistenții medicali – Ianuarie 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Ianuarie 2013

3

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue pentru asistenții medicali, în vederea implementării noilor tehnologii în sistemul de sănătate – Ianuarie 2013

În luna ianuarie 2013 au demarat cursurile gratuite de instruire și certificare a compețentelor TIC (operator PC), propuse pentru anul III de implementare, pentru 1105 de asistenți medicali din România, în cadrul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operțtional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește ân oameni!”

Proiectul își propune ca în decursul celor 3 ani de implementare (ianuarie 2011 – decembrie 2013) să organizeze cursuri pentru 4.000 de asistenți medicali din România, și urmărește formarea profesională a angajaților din sectorul sanitar, în scopul creșterii adaptabilității la noile cerințe ale sectorului de sănătate publică informatizat.

În cadrul acestui proiect anul 2013 are ca activități principale:

  • Continuarea și finalizarea cursurilor TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor);
  • Organizarea și derularea a șase sesiuni de promovare a formării profesionale a personalului din sectorul sanitar.

Continuarea și finalizarea cursurilor TIC
În luna ianuarie 2013 au demarat cursurile gratuite de instruire și certificare a competențelor TIC (operator PC), propuse pentru anul III de implementare, pentru 1105 asistenți medicali din România.

În cadrul cursurilor, pe durata a 42 de ore, asistenții medicali vor asimila noțiuni de bază din domeniul calculatoarelor, utilizarea și gestionarea eficientă a unui sistem de operare, vor exersa aplicații de procesare text și aplicații de poștă electronică, însușindu-și totodată și noțiuni de accesare a Internetului pentru o comunicare cât mai eficientă.

În urma participării la cursuri, asistenții medicali își vor dezvolta abilități de a asista personalul medical la realizarea de raportări, fișe și rețete în format electronic, vor putea coresponda cu reprezentanți ai sistemului de sănătate din alte țări, vor accesa mai ușor informații utile și noutățile cu privire la evenimente, workshop-uri, conferințe, seminarii,  simpozioane, sesiuni de lucru, schimburi de experiență organizate în domeniul medico-sanitar. Beneficiarii cursurilor vor primi un certificat CNCFPA recunoscut la nivel național și vor fi recompensati cu 20 de credite pentru absolvirea acestor cursuri, în cadrul programului Educație Medicală Continuă (EMC).

Pâna în prezent au beneficiat de aceste cursuri un numar de 500 de asistenți medicali din România, în anul I de implementare, și 2395 de asistenți medicali în anul II, recrutați conform Metodologiei de selectare aprobate în cadrul proiectului. Îl luna ianuarie au participat la cursuri 112 asistenți medicali din județele Bistrița-Năsăud și Vaslui.

Organizarea și derularea celor șase sesiuni de promovare a formării profesionale a personalului din sectorul sanitar

Prevazute ca evenimente de comunicare și promovare – formare profesională continuăîn proiectul E-Nursing, cele șase sesiuni se adresează unui numar de 120 asistenți medicali din 6 regiuni de dezvoltare ale României, și au ca locație orașele Pitești, Slatina, Vaslui, Brăila, Cluj și Alba Iulia.

Astfel, proiectul nostru vine în sprijinul angajaților din sistemul medical-asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali de farmacie, opticieni medicali, tehnicieni de aparatură dentală, prin  cursurile gratuite pentru acumularea de competențe și aptitudini pentru a răspunde eficient noilor tendințe și evoluții ale sistemul medical informatizat,  asigurând personal calificat acestor tendințe.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing:Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.