Anunț privind modificarea Normelor de creditare a Formelor de Educaţie Medicală Continuă Repere ale implicării OAMGMAMR în programul de revalorizare OAMGMAMR lansează noi cursuri gratuite pe platforma națională de cursuri online Asistenții medicali generaliști absolvenți ai Programului special de revalorizare a calificării vor beneficia de recunoastere profesională automată pe teritoriul UE, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a modificării Directivei 2005/36/CE SITUAȚIA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL LA NIVEL MONDIAL
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue pentru asistenții medicali – Februarie 2013

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 02 Februarie 2013

3

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue pentru asistenții medicali, în vederea implementării noilor tehnologii în sistemul de sănătate – Februarie 2013

În luna februarie 2013 au continuat cursurile gratuite de instruire și certificare a compețentelor TIC (operator PC), propuse pentru anul III de implementare, pentru 1105 de asistenți medicali din România, în cadrul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operțtional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește ân oameni!”

La început de mileniu se vorbește din ce în ce mai mult de economia bazată pe cunoaștere; aceasta poate fi definită ca fiind acea economie în cadrul căreia cunoașterea reprezintă resursa cea mai importantă sau resursa cheie pentru progres și bunăstare economică, la toate nivelurile.
Sunt mulți factori care contribuie la această paradigmă, dintre care cei mai importanți sunt: dezvoltarea rapidă în ceea ce privește domeniul IT&C, creșterea vitezei de dezvoltare a noilor tehnologii, concurența și competiția la nivel global, liberalizarea pietelor, creșterea calității vieii.
Modificările care au loc la nivel social sunt însă determinate de doi  factori, făcând astfel trecerea de la o economie de tip industrial la o economie bazată pe cunoaștere:

  • Creșterea și dezvoltarea tehnico-științifică;
  • Procesul de globalizare.

Tehnologiile informatice sunt o dimensiune obligatorie a sistemului de sănătate; prin ele se pot salva resurse importante de timp, și crește considerabil calitatea serviciilor de sănătate.

Continuarea și finalizarea cursurilor TIC
Până în prezent au fost instruiți un număr total de 3007 asistenți medicali din România.
În luna februarie 2013 au beneficiat de cursurile gratuite de instruire și certificare a competențelor TIC propuse pentru anul III de implementare, un număr de 364 asistenți medicali din România.

Organizarea și derularea celor șase sesiuni de promovare a formării profesionale a personalului din sectorul sanitar

Prevazute ca evenimente de comunicare și promovare – formare profesională continuăîn proiectul E-Nursing, cele șase sesiuni se adresează unui numar de 120 asistenți medicali din 6 regiuni de dezvoltare ale României, și au ca locație orașele Pitești, Slatina, Vaslui, Brăila, Cluj și Alba Iulia.

În luna februarie au avut loc primele două sesiuni, în județele Argeș și Olt; cei 44 participanți la sesiuni au apreciat atât informațiile primite, cît și oportunitatea dialogului pe această temă atât de importantă pentru practicienii din domeniul medical, respectiv importanța formării profesionale continue, calitatea programului EMC, modalitați de creștere a adaptabilității personalului din domeniul sanitar în contextul globalizării, migrației forței de muncă, schimbărilor din domeniul economic, tehnologic și social.

Astfel, proiectul nostru vine în sprijinul angajaților din sistemul medical-asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali de farmacie, opticieni medicali, tehnicieni de aparatură dentală, prin  cursurile gratuite pentru acumularea de competențe și aptitudini pentru a răspunde eficient noilor tendințe și evoluții ale sistemul medical informatizat,  asigurând personal calificat acestor tendințe.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing:Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.