În atenția asistenților medicali | Anunț angajare Apel din partea Organizației Mondiale a Sănătății Anunț
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 08 Martie 2013

3

Promovarea și asigurarea formării profesionale continue și
Rolul  Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în creșterea adaptabilității și competitivității personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC – Martie 2013

În luna martie 2013 au continuat cursurile gratuite de instruire și certificare a compețentelor TIC (operator PC) propuse pentru anul III de implementare, pentru 1105 de asistenți medicali din România, în cadrul proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operțtional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește ân oameni!”

Informatizarea este necesară pentru sistemul de sănătate din România, pentru a cunoaște cu adevărat resursele care intră în sistem, modul lor de utilizare și, dacă, în final, calitatea serviciilor, a actului medical se ridică la nivelul resurselor introduse în sistem.
Astfel un obiectiv foarte important de atins prin proiect îl reprezintă creșterea adaptabilității și competitivității personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire și certificare a competențelor TIC facilitându-se astfel dezvoltarea competențelor angajaților din sectorul sanitar în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu piața muncii.
Acest obiectiv poate fi atins prin promovarea și sprijinirea formării profesionale pentru personalul din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de formare TIC cât și prinpromovarea metodelor inovatoare de organizare flexibilă a muncii în sectorul sanitar într-un sistem sanitar eficient prin informatizare în vederea adoptării de noi practici de lucru și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Continuarea și finalizarea cursurilor TIC
Până în prezent în cadrul proiectului au fost instruiți un număr de 2395 asistenți medicali în primii doi ani de implementare, iar în acest an, în perioada ianuarie-martie s-a mai adaugat un număr de  644 colegi din filialele Vaslui, Bistrița-Năsăud, Buzău, Argeș, Brașov, Vrancea, Hunedoara și Maramureș.

Organizarea și derularea celor șase sesiuni de promovare a formării profesionale a personalului din sectorul sanitar

Prevazute ca evenimente de comunicare și promovare – formare profesională continuăîn proiectul E-Nursing, cele șase sesiuni se adresează unui numar de 120 asistenți medicali din 6 regiuni de dezvoltare ale României, și au ca locație orașele Pitești, Slatina, Vaslui, Brăila, Cluj și Alba Iulia.

Până în prezent, în lunile februarie și martie s-au derulat primele patru sesiuni, în județele Argeș, Olt, Vaslui și Brăila, care au reunit 88 participanți.

Formarea și certificarea competențelor TIC ale asistenților medicali din România este o necesitate dictată de realitate. Prin obținerea competențelor certificate în TIC se urmărește să se completeze și să se facă funcțional programul Ministerului Sănătății de informatizare al sistemului sanitar din România, program ce a  pus la dispoziție doar infrastructura nu și metodele de utilizare a acesteia

Considerând că fiecare asistent medical participant la cursuri și la sesiuni este un potențial vector de tranmitere a mesajelor privind importanța informatizării sistemului de sănătate, importanța conceptului de învățare pe tot parcursul vieții și transpunerea în fapt a acestuia prin formare profesională continuă, proiectul nostru reprezintă o verigă extrem de importantă în asigurarea implementării în mod eficient a programului de informatizare a sistemului de sănătate din  România.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946 Titlul proiectului: „E-Nursing:Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2020 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.