Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Publicarea Directivei (UE) 2024/505

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 27 Februarie 2024

În data de 12.02.2024 a fost publicată  ”Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 februarie 2024, de modificare a Directivei nr.2005/36 în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România” . Acest act normativ european  aduce modificări semnificative Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, prin extinderea drepturilor câștigate specifice acordate asistenților medicali generaliști  formați în România fapt care facilitează atât recunoașterea profesională  în celelalte State Membre ale Uniunii Europene,  cât și libera circulație a acestor specialiști  pe teritoriul UE .

Publicarea marchează încununarea eforturilor îndelungate de negociere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a autorităților române în plan european. Totodată, inițiativa este rezultatul colaborării strânse și dialogului constructiv cu autoritățile coordonatoare în plan național. Mulțumim pe această cale Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinul constant și implicarea lor în acest proces.

Precizăm că Directiva 2024/505 (UE) prevede  recunoașterea formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, în scopul exercitării profesiei în alte State Membre ale Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că absolvenții care au urmat programul de revalorizare vor beneficia automat de recunoașterea calificărilor lor, fără a mai fi necesare măsuri compensatorii.

Pentru informații suplimentare despre conținutul și implementarea Directivei (UE) 2024/505, anexăm textul oficial publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400505&qid=1707901459854

European flag Jurnalul Ofícial

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.