Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Rezultatele anticipate în cadrul proiectului

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 13 Martie 2013

1

„Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!”
– proiect POSDRU/80/2.3/S/59703 –
Proiectul „Orientarea profesională şi calificarea angajaţilor din sectorul sanitar – o şansă pentru viitor!” POSDRU 80/2.3/S/59703 a debutat la data de 01.07.2010 urmând a fi finalizat la data de 30.06.2013.
Proiectul este implementat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) ca beneficiar în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013 Axa prioritară nr. 2, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3, Acces şi participare la formarea profesională continuă.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor din sectorul sanitar, prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional sau european, în funcţie de meserii, asigurând creşterea competitivităţii și facilitarea integrării sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

Implementarea acestui proiect a venit ca un răspuns la solicitările multiple ale angajaţilor din domeniul sanitar  de a ne îndrepta atenţia îndeosebi înspre îngrijirea nou-născuţilor, a bătrânilor şi bolnavilor, domenii în care se înregistrează un deficit de  personal calificat, ca urmare a migraţiei acestui personal în străinătate.
Oportunitatea oferită de calificarea şi recalificarea în alte meserii cerute pe piaţa muncii reprezintă un atu în eventualitatea schimbării locului de muncă din diferite motive: restructurare, pensionare etc, îndeosebi în contextul actualei crize socio-economice, resimţite la nivel mondial, în care recalificarea reprezintă alternativă pentru şomaj.

Implementarea proiectului a produs următoarele efecte, considerate valori adăugate:

 • A propus soluţii concrete pentru formarea profesională a angajaţilor, fiind printre primele proiecte de o asemenea amplitudine la nivelul sectorului sanitar, abordate din perspectiva naţională;
 • A promovat învăţarea continuă şi calificarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazată pe cunoaştere şi pe educaţie, integrată în circuitul european şi mondial;
 • A contribuit la dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar;
 • A contribuit la facilitarea integrării sociale a persoanelor din grupul ţintă, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesitatea pieţii muncii;
 • A contribuit la pregătirea resurselor umane capabile să participe la creşterea competitivităţii forţei de muncă prin certificarea formării profesionale.

Rezultatele anticipate în cadrul proiectului sunt:

 • 3000 de angajaţi (dintre care 2400 femei) din sectorul sanitar participă la cursuri de orientare şi consiliere profesională;
 • 924 de angajaţi (dintre care 739 femei) din sectorul sanitar participă la cursuri de calificare/recalificare în calificările : baby sitter (300 persoane), îngrijitor bătrâni la domiciliu (312 persoane) şi îngrijitori bolnavi la domiciliu (312 persoane) ;
 • 80% sau 739 de absolvenţi obţin certificate de calificare, recunoscute la nivel naţional sau european, ce conferă dreptul de profesare pe toata durata vieţii;
 • 739 de subvenţii sunt acordate absolvenţilor de cursuri în momentul obţinerii certificatelor de calificare;
 • 3 conferinţe de presă sunt organizate pentru promovarea proiectului;
 • 1 ghid de orientare şi consiliere profesională a angajaţilor, material suport pentru activitatea de consiliere şi orientare profesională, este elaborat şi distribuit angajaţilor din domeniul sanitar;

În cadrul proiectului principalele activităţi au fost:

 • Activitatea 1: Campanii de informare, conştientizare şi mediatizare a beneficiilor formării profesionale continue
 • Activitatea 2: Realizarea programelor de consiliere şi orientare profesională pentru angajaţii din sectorul sanitar
 • Activitatea 3. Realizarea programelor de calificare şi recalificare a angajaţilor din sectorul sanitar şi certificarea competenţelor profesionale dobândite.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 3000 de persoane, angajaţi aparţinînd sectorului sanitar (din care 2400 femei) din toate regiunile de dezvoltare ale ţării, ce au avut acces egal la activităţile propuse în cadrul proiectului. Au participat angajaţi, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată.

În cadrul programelor de orientare şi consiliere profesională reprezentanţii furnizorului de orientare şi consiliere au dezbătut împreună cu participanţii aspecte legate de piaţa muncii actuale, modul de realizare a unui CV-European, modul de redactare a unei scrisori de intenţie, cum să se prezinte la un interviu de angajare, cum să-şi facă un marketing profesional cât mai puternic. Aceste aspecte au fost evidenţiate şi cu ajutorul ghidului de orientare şi consiliere distribuit în mod gratuit participanţilor care poate fi descărcat de pe site-ul dedicat al proiectului
Astfel în cadrul proiectului au participat la activităţi de orientare şi consiliere un număr de 3000 de persoane dintr-un număr total de 22 de judeţe astfel:

După etapa de orientare şi consiliere, persoanele selectate a urma cursurile de calificare/recalificare participau la cursurile din cadrul proiectului, cursurile referindu-se la meserii precum “Îngrijitor bătrâni la domiciliu”, “Îngrijitor bolnavi la domiciliu” şi “Baby-sitter”.
Situaţia aferentă cursurilor este următoarea:

Proiectul va putea fi preluat și implementat în toate regiunile ţării şi la nivelul altor sectoare. În măsura în care sunteţi interesaţi de preluarea acestuia vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi. Succesul implementării acestui proiect va determina reluarea activităţilor de calificare a angajaţilor din alte sectoare ale economiei.

Pentru a afla mai multe informaţii legate de proiect vă invităm să accesaţi adresa http://ascri.ro/oamgmamr/ sau site-ul www.ascri.ro secţiunea Proiecte în derulare.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: OAMGMAMR, Str. Inginer Zablovschi, nr. 76 sector 1 Bucureşti, tel. 021/224.00.55; fax. 021/224.00.75 www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703 Titlul proiectului: „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – o sansa pentru viitor!”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.