Ordinul Nr. 1076 din 09 iulie 2019 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali -sesiunea 2019 Precizări privind Programul special de revalorizare a calificărilor românești de asistent medical generalist Cooperarea româno-iordaniană | Consecvență, pragmatism și angajamente respectate „Provocări și perspective cu privire la profesia de asistent medical și moașă în context european și internațional” | Sesiune dedicată asistenților medicali și moașelor din România
Hotărâri ale Consiliului naţional
OAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utile

Rezultatele Forumului Pieței Unice privind primul an de implementare a cardului profesional european și a mecanismului de alertă

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 22 Mai 2017

La data de 16.05.2017, la Bruxelles, a avut loc Forumul Pieței Unice 2016/2017 organizat de către Comisia Europeană- Growth cu ocazia primului an de funcționare a Cardului Profesional European (EPC) si a mecanismului de alertă a Statelor Membre.

EPC a fost introdus pentru profesiile  de asistent medical generalist, farmacist, fizioterapist, ghizi montani și agenți imobiliari, constituind una din componentele Sistemului Informațional al Pieței Interne (IMI).

La eveniment, pe lângă reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale, în majoritate autorități competente de recunoaștere a calificărilor profesionale din statele membre, au participat și reprezentanți ai organizațiilor profesionale precum și reprezentanți ai organizațiilor care apară drepturile pacienților  din statele membre.

Din partea României au participat reprezentanți ai Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale- coordonatorul national al recunoașterii calificărilor profesionale desemnat prin lege, precum și reprezentanți ai OAMGMAMR- Departamentul de recunoaștere a calificărilor profesionale, autoritatea competentă română de recunoaștere a calificărilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

chiuta

Prima parte a întâlnirii a fost alocată  dezbaterilor   privind  procedura de  emitere a EPC. În acest sens,  a fost evidențiat  faptul că de la implementarea procedurii electronice a Cardului Profesional European, autoritățile competente ale statelor membre au finalizat cu succes peste 2000 de solicitări de eliberare a EPC pentru profesiile menționate, aspect considerat promițător pentru viitorul liberei circulații a profesioniștilor pe teritoriul Uniunii Europene.

C_7tcFEWAAA1OMe

De asemenea, au fost puse în discuție  o serie de neajunsuri  întâmpinate de aplicant sau de autoritatea competentă responsabilă  în implementarea procedurii de emitere a cardului cum ar fi accesul dificil al aplicantului la lista documentelor necesare, traduceri incomplete și de calitate îndoielnică efectuate în cadrul sistemului IMI, modalitatea  dificilă de verificare a documentelor  încărcate în sistem de aplicant, aspectele birocratice precum și de  natură tehnică care împiedică accesarea programului.

În a doua parte a forumului s-au luat în discuție rezultatele implementării mecanismul de alertă a statelor membre în cazul comiterii de greșeli profesionale, mecanism care funcționează printr- o altă componentă a sistemului IMI.

Reprezentanții autorității competente olandeze, precum și reprezentanții autorității competente din Anglia, în prezentările susținute, au arătat că, odată cu introducerea mecanismului de alertă, siguranța pacienților aflați în relație cu personalul medical a crescut considerabil, permițând din acest punct de vedere o delimitare riguroasă față de perioada anterioară.

S-a arătat că, de la întroducerea mecansmului, au fost emise 7439 de alerte vizând profesioniștii din toate profesiile inclusive din profesiile reglementate din sănătate. Discuțiile purtate au evidențiat varietatea principiilor  de conduită și etică profesională din Statele Membre și responsabilitatea autorităților competente în inițierea și gestionarea acestora.

#professionalcard

-OAMGMAMR-

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2019 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.