Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

S-a finalizat ACCES!

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 19 Februarie 2016

banda sigle ACCESS           

S-a finalizat ACCES!

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR), în parteneriat cu Consejo General de Enfermería (Spania), a finalizat în decembrie 2015 proiectul strategic intitulat „.Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, proiect construit pentru 700 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat.

Proiectul și-a propus să ofere celor 700 de femei angajate în sistemul sanitar public sau privat din județele Argeș, Ialomița, Călărași, Teleorman, Bistrița Năsăud, Sălaj, Maramureș, Arad, Timiș și București acces la diversificarea calificărilor deținute, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, precum și o formă de venit suplimentar. Mai mult, efectul pozitiv și valoarea adăugată aduse de proiect sunt atât promovarea principiilor egalității de șanse și gen, cât și dialogul despre reconcilierea carierei cu viața personală.

În cadrul proiectului s-au selectat 700 de femei pentru care s-a facilitat accesul la o piață incluzivă a muncii, prin dobândirea de calificări complementare profesiei pe care o dețin. Astfel, grupul țintă a avut posibilitatea să participe gratuit în cadrul proiectului la unul din cele două programe de formare profesională în perioada pentru calificările de baby-sitter și îngrijitor bătrâni la domiciliu.

Deasemenea, persoanele care au fost selectate pentru a face parte din grupul țintă au participat la 15 ateliere de lucru, ce au vizat studierea percepției grupului țintă asupra problematicii egalității din perspectiva posibilităților de dezvoltare a carierei în condițiile unui echilibru între viața de familie și cea privată, activitate în urma căreia s-a realizat un ghid de bune practici în domeniul egalității de șanse (http://acces-proiect.ro/ghid-de-bune-practici/).

Totodată, 60 femei au participat la o vizită de lucru la partenerul transnațional în Madrid (Spania), pentru schimb de bune practici în domeniul egalității de gen.

Pentru mai multe articole de opinie, vă invităm să vizualizați revista realizată la finalul proiectului http://acces-proiect.ro/revista-acces/ iar pentru fotografii de la toate evenimentele, va rugăm accesați Galeria Media.

E-mail: oammromania@gmail.com | www.acces-proiect.ro | www.oamr.ro

Contract POSDRU/144/6.3/S/128613: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES” | Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!” în perioada 9 mai 2014 – 8 decembrie 2015 | Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.