Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Stagii în Irlanda și Spania

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 17 Septembrie 2012

200 de asistenți medicali români se vor întâlni cu asistenți medicali din Irlanda și Spania, tutori care îndrumă și monitorizează practica studenților în unitățile medicale din cele două țări.

Acțiunea face parte din proiectul finanțat cu fonduri europene lansat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, intitulat Îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.

Cei 200 de asistenți medicali vor merge în Spania și Irlanda în serii, pe parcursul a trei ani, iar fiecare stagiu este de aproape o săptămână. Aceștia îi vor însoți pe tutorii spanioli și irlandezi în unitățile medicale pentru a observa  care sunt condițiile în care se desfășoară practica studenților, care sunt responsabilitățile și sarcinile care revin tutorilor, care sunt obligațiile unității medicale și care este documentația necesară desfășurării stagiilor de practică. Vizitele vor fi urmate de sesiuni de discuții.

În cadrul aceluiași proiect vor fi incluși și 500 de elevi din școlile postliceale din România. Dintre aceștia, 200 vor participa la stagii de pregătire practică în unități medicale din Spania și Irlanda, tot pe parcursul a trei ani, iar 300 vor face stagii de practică în unități sanitare din România.

Școlile care vor coordona activitatea elevilor sunt Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Școala Postliceală Sanitară de stat din Brașov și cea din Constanța.

Pentru desfășurarea proiectului, partenerii din Spania și Irlanda sunt organizațiile de reglementare în profesia de asistent medical din cele două state, respectiv Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España și An Bord Altranais.

La sfârșitul celor trei ani va fi elaborat un set de documente care va cuprinde o metodologie de organizare și desfășurare a stagiilor practice, un model de caiet de practică în care vor fi consemnate stagiile planificate, persoanele care coordonează și validează stagiul etc.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va organiza apoi o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Educației pentru a prezenta aceste documente, cu propunerea de a deveni documente oficiale. Ordinul intenționează, de asemenea, să propună Ministerului Educației ca fișa stagiului de practică, ce va conține numele persoanei care a validat stagiul, să fie document oficial atașat obligatoriu la diploma de absolvire.

Stagiile pentru asistenți medicali și elevii școlilor postliceale vor începe din luna februarie a anului viitor.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din:

Str. Ing.  Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com
Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61519
Titlul proiectului:  “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.”

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.