Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Știri din Bruxelles #20 | Anul 2020

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 09 Februarie 2020

Cuprins

  1. SPANIA: Sindicatul asistenților medicali declară război intruziunii în fizioterapie
  2. Rețeaua Tematică EUHPP privind îngrijirile medicale din regiunile transfrontaliere
  3. Consolidarea forței de muncă din domeniul asistenței medicale și îngrijirile integrate din Republica Cehă
  4. Îmbunătățirea accesului la îngrijiri de sănătate pentru persoanele marginalizate 
  5. Știri pe scurt și evenimente

SPANIA: Sindicatul asistenților medicali declară război intruziunii în fizioterapie

La data de 17 decembrie 2019, Sindicatul spaniol al asistenților medicali (SATSE)  a solicitat administrației publice, atât de la nivel național cât și regional, să ia măsuri “cu mai multă vehemență”  împotriva cazurilor persistente de intruziune profesională, cu impact asupra fizioterapeuților. Pe lângă faptul că este “o fraudă evidentă” pentru societate, cu impact negativ asupra siguranței și sănătății pacienților, aceste cazuri prezintă “riscuri majore” pentru sănătatea cetățenilor.

În plus, Sindicatul insistă că garanțiile oferite de către un fizioterapeut nu sunt comparabile, în niciun fel, cu cele oferite de un “pseudo-profesionist”, subliniind că, uneori slaba pregătire a acestor persoane poate compromite grav sănătatea pacienților lor, prin aplicarea unor tehnici sau metode ale căror efecte nu sunt cele mai indicate și care ar putea fi chiar contraproductive.  

În aceste situații, persoana afectată poate fi lipsită de ajutor în eventualitatea unei reclamații sau a unui conflict, din punct de vedere al răspunderii civile, întrucât, spre deosebire de fizioterapeuți în cazul cărora aceste riscuri sunt acoperite, majoritatea acestor persoane nu sunt autorizate.

Printre alte acțiuni, Sindicatul asistenților medicali solicită autorităților regionale și locale să fie deosebit de stricte în procesele de autorizare, inspecție și control din toate centrele care oferă servicii de fizioterapie.  În acest sens, este util de reamintit că serviciile pot fi furnizate doar de un fizioterapeut, în calitate de profesionist din domeniul îngrijirilor medicale cu diploma universitară.  Pe de altă parte, organizația solicită, de asemenea, mai multă vehemență și diligență instanțelor judiciare corespunzătoare atunci când sunt condamnate astfel de practici frauduloase care constituie o infracțiune de intruziune în muncă și uneori, de falsificare a documentelor publice. 

Nu putem permite care țara noastră să continue să tolereze practica unor pseudo-profesioniști necalificați în centre de sănătate și chiar în clinici private, având ca scop profitul economic, desfășurând acțiuni ce ar putea pune sănătatea oamenilor în pericol” subliniază Sindicatul.

Mai multe informații despre poziția  SATSE, pe site-ul sindicatului: https://www.satse.es/

Rețeaua tematică EUHPP privind îngrijirile de sănătate din regiunile transfrontaliere

În luna septembrie 2019, Autoritățile Europene de sănătate de la nivel local și regional  (EUREGHA) și “Inițiativa Healthacross” a Austriei de jos au publicat o declarație comună și o rețea tematică, cu scopul de a suplimenta eforturile Comisiei Europene, de a monitoriza problemele fundamentale ale colaborării transfrontaliere și regionale, din domeniul îngrijirilor de sănătate și pentru identificarea experiențelor de succes, care ar putea fi extinse. Nu este vorba despre turismul medical și despre armonizarea sistemelor de sănătate ale statelor membre. Obiectivul principal este îmbunătățirea sănătății și bunăstării cetățenilor care locuiesc în regiunile de frontieră și asigurarea accesului echitabil la îngrijiri de calitate, aproape de casă.

Dezvoltarea socio-economică a regiunilor de frontieră este adesea împiedicată de localizarea lor periferică și de diferențele de legislație, comparativ cu țările învecinate. Alegerea îngrijirilor de către cetățeni și accesibilitatea acestora sunt limitate, ocazia de cooperare  în domeniul îngrijirilor medicale fiind mai restrânsă, acest aspect creând inegalități de sănătate.  

În declarație, EUREGHA subliniază recunoașterea calificărilor și competențelor profesionale. Din punctul lor de vedere, toate statele membre trebuie să respecte normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Directiva 36/2005 privind recunoașterea trebuie consolidată prin extinderea listei de profesii pentru “recunoaștere automata”. De asemenea, este necesară furnizarea de suport financiar pentru conversia digitală, pentru a permite o comunicare sigură și rapidă între autoritățile de reglementare. De asemenea, declarația comună prezintă inițiative de diversitate și de tip bottom-up, managementul datelor, mecanisme de finanțare și plată inovatoare, coordonarea serviciilor de sănătate și a investițiilor, precum și consolidarea punctelor naționale de contact și susținerea Mecanismului European Transfrontalier. (ECBM).

În trecut, Comisia Europeană deținea Directiva 24/2011/UE privind drepturile pacienților în îngrijirile transfrontaliere. Apoi, în anul 2017, Comisia Europeană a adoptat Comunicatul său  “Stimularea creșterii economice  și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE” pentru a face față provocărilor anterioare intrinseci ale Directivei anterioare. Raportul Comisiei privind operarea Directivei 24/2011/UE privind aplicarea drepturilor pacientului în îngrijirile transfrontaliere demonstrează importanța unui plan și a creării unei cooperării transfrontaliere și regionale. Comunicatul propune un set de acțiuni pentru a spori competitivitatea și coeziunea în regiunile de frontieră.  

Pentru a merge mai departe, EUREGHA și celelalte organizații susținătoare, pledează pentru șase puncte majore:  

1) A li se permite cetățenilor UE din regiunile frontaliere, să acceseze servicii de sănătate de calitate, cât mai aproape de casă, chiar dacă dincolo de granițele naționale;

2) Asigurarea îngrijirilor medicale fără frontiere pentru toți în UE în viitorul apropiat

3) Eliminarea obstacolelor și crearea unei mai mari echități în accesarea unităților de îngrijire medicală în toate teritoriile europene;

4) Realizarea creșterii economice și a efectelor economice pozitive prin intermediului unei colaborări transfrontaliere funcționale, în domeniul îngrijirilor.

5) “Aproprierea din ce în ce mai strânsă” – abordarea inegalităților din domeniul sănătății din UE și care să permită sănătății să nu se oprească la frontiera internă UE;

6) Accentuarea rolului cetățeanului, a autorităților regionale și locale în centrul elaborării politicilor de sănătate. 

Mai multe informații aici:

Consolidarea forței de muncă din domeniul asistenței medicale și îngrijirile integrate din Republica Cehă  

La data de 4 decembrie 2019, OMS a lansat un pachet de resurse pentru a susține Cehia în consolidarea forței sale de muncă și în furnizarea de servicii de sănătate integrate. Lansarea acestui pachet a marcat încheierea acordului de colaborare bienal 2018-2019, dintre OMS și Cehia, și începutul anului 2020, Anul internațional al asistentului medical și al moașei.  

Pachetul de resurse a fost prezentat în cadrul unui eveniment cu participare internațională, co-organizat de OMS și Ministerul Sănătății și include o sinteză politică privind concluziile unei serii de activități efectuate în perioada iulie 2018-septembrie 2019. Țara are ca scop consolidarea îngrijirilor integrate. Sinteza politică prezintă 5 considerente politice, cum ar fi extinderea serviciilor de prevenție și a îngrijirilor primare, ca punct central pentru integrarea asistenței medicale și sociale. Se dorește introducerea practicii multidisciplinare în îngrijirea primară, pentru a ajuta medicii să gestioneze complexitatea din ce în ce mai crescută. De asemenea, se dorește consolidarea asistenței medicale în îngrijirea primară pentru a servi drept un multiplicator de forță pentru extinderea cazului primar, ca punct central. Se dorește investiție în educația viitoarei forțe de muncă din domeniul asistenței medicale și sociale, precum și susținerea dezvoltării profesionale continue în îngrijirile primare.

Aceste recomandări sunt susținute de cadrul pieței de muncă din domeniul sănătății, care evidențiază acțiunile și guvernanța sectorială și intersectorială, privind forța de muncă din domeniul sănătății.

De asemenea, include competențe pentru asistenții medicali care lucrează în îngrijiri primare și 3 studii de caz din Irlanda, Polonia și Slovenia, în care rolurile asistenților medicali au fost extinse în diverse moduri, pentru a le amplifica și susține contribuția la îngrijirile primare. Această politică a fost elaborate ca parte a Anului internațional al asistentului medical și moașei, pentru a onora asistenții medicali și moașele care joacă un rol central în toate sistemele de sănătate. Toate țările sunt încurajate să se implice în dialogul politic privind investiția în forța de muncă a asistenților medicali și moașelor, ca modalitate de consolidare a îngrijirilor centrate pe persoană, pentru crearea egalități oportunităților de angajare pentru femei și tineret și realizarea acoperirii universale cu servicii medicale. Pachetul de resurse pentru Republica Cehă este primul dintr-o serie de resurse care vor fi disponibile în regiunea europeană OMS pentru promovarea acestui subiect important pentru anul în curs.  

Mai multe informații aici:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-midwifery/news/news/2019/12/strengthening-the-nursing-workforce-and-integrated-care-in-czechia

Îmbunătățirea accesului la îngrijiri de sănătate pentru persoanele marginalizate

În luna octombrie 2019, Inițiativa  Nobody Left Outside (NLO) împreună cu alte părți interesate, prin intermediul Platformei de politică de sănătate UE a publicat o declarație comună pentru îmbunătățirea accesului la îngrijiri a persoanelor marginalizate. Inițiativa NLO este or structură colectivă,  reprezentând unele dintre cele mai slab deservite comunități în ceea ce privește îngrijirile medicale.  Aceștia colaborează pentru identificarea problemelor comune, pentru a împărtăși lecțiile învățate de-a lungul anilor de implicare și pentru a căuta soluții integrate pentru îmbunătățirea accesului la îngrijiri pentru comunitățile pe care le reprezintă. Această declarație comună are ca scop să ofere factorilor de decizie politică o gamă de priorități, principii și recomandări cu privire la modul în care să îmbunătățească accesul la asistență medicală și socială pentru populația cea mai slab deservită a Europei.   

În întreaga Europă, multe persoane slab deservite, marginalizate – printre care persoanele fără adăpost, homosexuali, bisexuali, transgenderi și intersex (LGBTI), persoane consumatoare de droguri (PWUD), prizonieri, lucrători în industria sexuală și persoanele slab informate – prezintă un risc crescut de sănătate precară, legată de condiții de viață precare și vulnerabilitate.  Persoanele care au cea mai mare nevoie de îngrijiri medicale în Europa, sunt printre cele cu cele mai puține șanse să le primească 

Cazul de abordare a inegalităților de sănătate și îmbunătățire a accesului la  asistență medicală și socială este susținut de o bază de dovezi substanțială și de diverse recomandări globale și europene și de cadre politice, cum ar fi Pilonul European al Drepturilor Sociale care afirmă că “toată lumea are dreptul la acces la îngrijiri medicale accesibile din punct de vedere al costurilor, la timp, preventive și curative, de calitate”. De exemplu, ultimul comisar pentru sănătate, dl.  Vytenis Andriukaitis a recunoscut în mod specific necesitatea de îmbunătățire a accesului la asistență medicală și socială pentru persoanele marginalizate sau vulnerabile. Bunăstarea oamenilor este o condiție necesară pentru creșterea economică și stabilitatea socială și ecopno0mică a Europei.  În plus, sondajele Eurobarometrului  Parlamentului European au demonstrat că aproape două treimi  din cetățenii UE ar dori o mai mare implicare UE în siguranța din domeniul social și al sănătății, solidaritatea fiind recunoscută ca fundamentală pentru a face față problemelor globale de astăzi. Pe lângă riscul crescut de sănătate precară, comunitățile marginalizate se confruntă cu obstacole importante în accesarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, din cauza unei interacțiuni complexe de obstacole educaționale, culturale, organizaționale, legale, administrative și economice, alături de stigmatul răspândit pe scară largă și discriminarea instituțională. Cu toate acestea, NLO a subliniat că există numeroase moduri de abordare și depășire a acestor bariere. La nivel național, sunt dezvoltate și utilizate  soluțiile inovatoare și practice de succes, de exemplu servicii bazate pe comunitate, instrumente digitale și inițiative ale autorității locale.

Organizațiile din spatele acestei declarații comune solicită Comisiei și Parlamentului European și statelor membre UE, să intensifice leadership-ul EU care abordează problemele de sănătate transfrontaliere și în mod deosebit, să recunoască importanța fundamentală a mai multor puncta importante. NLO solicită Comisiei Europene să susțină înființarea unei platforme de cunoștințe la nivel UE, care să compileze și să disemineze cercetări și cele mai bune practici în domeniul accesului la îngrijiri medicale pentru grupurile marginalizate și slab deservite, precum și să susțină formarea asistenților medicali și consolidarea capacităților prin intermediul Fondului Social European și a unui program pilot de evaluare a implementării listei de verificare a serviciilor NLO. De asemenea, solicită susținerea unei Acțiuni Comune de îmbunătățire a accesului la sănătate și servicii de sprijin în rândul comunităților marginalizate și slab deservite, care ar trebui să includă implementarea orientărilor pentru monitorizare și evaluare. Misiunea programului de cercetare Orizont Europa privind cancerul, ar trebui să susțină finanțarea pentru cercetare care să contribuie la îmbunătățirea accesului  la screening-ul și servicii de îngrijire a cancerului, în rândul persoanelor din comunitățile marginalizate și slab deservite. În cele din urmă, potrivit acestor organizații, Comisia Europeană ar trebui să acorde prioritate, în continuare, unei abordări coordonate a factorilor sociali determinanți ai sănătății, în toate politicile.

Informații suplimentare și declarația integrală aici : http://fileserver.idpc.net/library/NLO%20JOINT%20STATEMENT_V5.pdf

Știri pe scurt

Grupul de experți privind evaluarea performanței sistemelor de sănătate

La data de 12 decembrie 2019, grupul de experți privind evaluarea performanței sistemelor de sănătate (HSPA), s-a reunit în Slovenia. Această a 20 a reuniune a grupului de experți a fost deschisă de  Dna. Natalija Pavlin, Director General și Ministru al Sănătății din Slovenia, care a întâmpinat participanți din Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, România, Slovenia, Suedia, Observatorul European pentru sisteme și politici de sănătate și Comisia Europeană.  

În fiecare an, grupul de experți privind evaluarea performanței sistemelor de sănătate își axează analiza pe un domeniu prioritar diferit, în baza domeniilor identificate ca fiind relevante din punct de vedere strategic sau cu un potențial impact major. În anii trecuți, grupul de experți s-a axat pe identificarea instrumentelor și a metodologiilor de evaluare a rezistenței sistemelor de sănătate și de măsurare a eficienței sistemelor de sănătate din Europa.

Obiectivul acestei întâlniri a fost inițierea unei dezbateri privind HSPA și activitatea de implementare a acesteia în Slovenia. Experți din cadrul Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică au format un grup de lucru care a primit sarcina de a propune un set de indicatori de evaluare a performanței sistemelor de sănătate. Mai mulți membri ai DG SANTE au susținut câte o prezentare. Dl. Federico Pratellesi, a prezentat o actualizare privind elaborarea în curs de desfășurare, a raportului Grupului de experți privind instrumentele și metodele de evaluare a rezistenței sistemelor de sănătate (HSR). După ce a rezumat structura și principalele componente ale raportului, Dl. Pratellesi a oferit informații cu privire la conținut și principalele concluzii ale fiecărui dintre cele trei capitol, ale căror prime draft-uri au fost puse la dispoziție înainte de întâlnire. Dl. Sylvain Giraud a prezentat o serie de rezultate din  2019 legate de ciclul Starea de sănătate din UE, publicat la data de 28 noiembrie. Dna. Katarzyna Ptak-Bufkens a oferit o privire de ansamblu asupra cadrului politic privind accesul la îngrijiri de sănătate, subliniind că acesta ocupă un loc destul de important în orientările politice ale noii Comisii, și că deși eficientizarea ODD-urilor în semestrul European vor spori atenția asupra accesibilității la servicii de îngrijire medicală (ODD-urile promovează acoperirea universal cu servicii medicale), indicatorii existenți legați de accesul la îngrijiri nu sunt relevanți pentru țările cu venituri mari.  

Prezentarea a fost urmată de o discuție pe grupuri, structurată în jurul întrebărilor despre problemele întâlnite în măsurarea accesului la îngrijiri și modalități de abordare a acestuia și despre o colectare de date privind caracteristici personale și clinice ale pacienților și a utilizării de către aceștia a HSPA, pentru determinarea acoperirii cu servicii (Comisia Europeană)a subliniat că a ajutat țările să creeze instrumente de evaluare a propriilor sisteme de sănătate este una dintre sarcinile Grupului de experți HSPA.  A prezentat, pe larg, suportul tehnic pentru statele membre care își dezvoltă cadre HSPA și a subliniat că grupul este un forum pentru schimbul de experiențe și cunoștințe.

Următoarea reuniune a Grupului de experți HSPA va avea loc la Bruxelles la data de 26 februarie 2020.  Mai multe informații aici: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/ev_20191212_mi_en.pdf

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.