Lista persoanelor validate, proiect ”Dezvoltarea abilităților personale și profesionale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali prin programe de formare SOFT SKILLS”.
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Știri din Bruxelles #21 | Anul 2020

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 24 Iunie 2020

Cuprins

1. Belgia: “Fonds Blouses blanches” (Fundația Cămăși Albe)

 2. Belgia: Reorientare profesională gratuită pentru a deveni asistent medical!

3. Uniunea Europeană: Evaluarea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale

 4. Italia: Furie în rândul medicilor și al asistenților medicali

1. Belgia: “Fonds Blouses blanches” (Fundația Cămăși Albe)

Partidele politice din Belgia au făcut o înțelegere pentru a încuraja “Fonds Blouses blanches” (Fundația Cămăși Albe), cu suma de 402 milioane de Euro, dedicați formării și angajării personalului de îngrijiri medicale. Propunerea legislativă este rezultatul unei consultări îndelungate cu parternerii sociali, scopul fiind accelerarea procesului de angajare, cât mai curând posibil, pentru a-i ajuta pe actualii furnizori de îngrijiri, care se confruntă cu criza provocată de coronavirus. În luna noiembrie 2019, un grup de lucru a permis adoptarea unei prime propuneri legislative, pentru a aloca 67 de milioane de Euro, pentru crearea unor locuri suplimentare de muncă în sectorul sănătății.  

Criza Covid-19 a evidențiat necesitatea urgentă de rezolvare a acestei probleme.

Din cele 402 milioane de euro, 354 vor fi alocate pentru îmbunătățirea personalului de asistență medicală, astfel: 320 de milioane pentru angajare personalului plătit din spitale și de îngrijire la domiciliu și 35 de milioane pentru avansarea creării și pregătirii unui proiect de mentorat. De asemenea, încă 48 de milioane de euro vor fi alocați îmbunătățirii locurilor de muncă ale îngrijitorilor independenți.

Noile locuri de muncă vor fi definite prin concertarea socială care va stabili prioritățile, cu scopul de a ușura munca actualului personal de îngrijiri medicale și de a îmbunătăți îngrijirea pacientului. Într-adevăr, mai mulți parlamentari regretă profund faptul că, în prezent, sectorul este supraîncărcat cu o medie de 9.4 pacienți la un singur asistent medical, ceea ce depășește norma de securitate de 8 pacienți la un asistent medical, acceptată la nivel internațional. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactași  Secretariatul.

2. Belgia: Reorientare profesională gratuită pentru a deveni asistent medical!  

La data de 18 mai, Dna. Mrs. Maggie De Block, Ministrul Afacerilor Sociale din Belgia și medic de profesie, a propus persoanelor ce caută un loc de muncă, să se înscrie gratuit la un curs de reorientare profesională, pentru a deveni asistenți medicali!!

De fapt, Regatul Belgiei se confruntă cu două probleme majore. Prima: 180000 de locuri de muncă sunt amenințate. A doua: deficitul de forță de muncă din sectorul sănătății.  Pentru a compensa, Dna. De Block își propune să rezolve aceste probleme în același timp, oferind persoanelor care și-au pierdut locurile de muncă în timpul pandemiei de coronavirus, posibilitatea de a se reorienta către profesia de asistent medical. De asemenea, vor primi o compensație în timpul formării. Această propunere vizează și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din proiectul  “Formare 600”, care lucrează în spitale, pentru a fi reformați și a deveni asistenți medical.  De exemplu, un angajat din sfera administrativă, care și-a pierdut locul de muncă în perioada izolării, din cauza falimentului firmei angajatoare, ar putea deveni asistent medical după doar 6 luni de formare plătită!! Pericolul la care este supusă siguranța pacientului și sănătatea publică este imens! Secretariatul consideră că ENC trebuie să adopte o poziție!

Pentru mai multe informații cu privire la această problemă importantă, vă rugăm să contactați Secretariatul.

Ministrul a adresat o scrisoare partenerilor sociali, pentru a dezvolta această idee. Acest lucru ar permite angajarea de noi “asistenți medicali”. În prezent, potrivit Dnei. De Block sunt peste 5000 de anunțuri cu oferte de locuri de muncă pentru asistenți medicali, în Belgia.   

3. Uniunea Europeană: Evaluarea Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale

La data de 11 mai 2020, Comisia Europeană a publicat evaluarea implementării Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale în statele membre.

Comisia Europeană a prezentat, de fapt, o evaluarea pozitivă, sunt enumerate chiar și câteva proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, în ceea ce privește implementare în statele membre.  S-aafirmă că cadrul legal prevăzut de directivă este eficient în stimularea mobilității profesioniștilor din statele membre. Evaluarea rămâne generală și nu sunt menționate cazuri particulare din statele membre sau pentru un sector specific (cu excepția asistenților medicali din România). O analiză mai specifică și mai detaliată în ceea ce privește caracterul specific al fiecărei țări este prezentată în documentul de lucru privind personalul, publicat de asemenea, în aceeași zi. 

Acest raport de evaluare, prevăzut de directivă, insistă asupra noilor elemente introduse prin revizuirea din 2013,  în special: 

 Stabilirea cerințelor armonizate de formare pentru profesiile   “sectoriale”: medici, asistenți medicali, dentiști, chirugi veterinari, moașe, farmaciști și arhitecti; 

 Noile modalități de recunoaștere automată care permit stabilirea unor cadre comune de formare și pentru extinderea sistemului de recunoaștere automat, la profesii noi; 

 Facilitarea stabilirii și furnizării serviciilor într-un alt stat membru, în special prin solicitările din cadrul sistemului general de recunoaștere; 

 Noile norme privind accesul parțial, stagiile de formare și competențele lingvistice;

  Utilizarea obligatorie a sistemului IMI;

  Utilizarea unor noi instrumente ce au ca scop facilitatea mobilității profesioniștilor, cum ar fi Cardul Profesional European (EPC). 

În raport, Comisia Europeană prezintă concluziile privind aceste puncte. În ciuda celor două serii de proceduri de încălcare a dreptului comunitar privind implementarea mai multor dispoziții ale Directivei, în statele membre, Comisia Europeană consideră cadrul legal stabilit de directivă – eficient și productiv în stimularea mobilității profesioniștilor pe teritoriul statelor membre.  De asemenea, Comisia Europeană afirmă că “utilizarea tehnologiilor moderne în procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale poate fi considerată un succes”. Cu toate acestea, Comisia solicită statelor membre să își respecte angajamentele privind informarea online și e-guvernarea prin punctele de contact unic.

Mai precis, Comisia Europeană consideră că “IMI a devenit o platformă de succes pentru funcționarea celor două noi instrumente aduse de ultima revizuire a Directivei – Cardul Profesional European și mecanismul de alertă”. 

Raportul de evaluare al Comisiei evidențiază progresul în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei în statele membre (în special în urma celor două serii de proceduri de încălcare a dreptului comunitar), cu toate acestea consideră că încă sunt necesare anumite îmbunătățiri, în special în ceea ce privește: 

 Funcționarea punctelor naționale de contact unic trebuie îmbunătățită în statele membre, în special în ceea ce privește disponibilitatea informațiilor și a procedurilor online.

 Potrivit Comisiei Europene, cerințele procedurale și administrative reprezintă, în continuare, o dificultate semnificativă pentru aplicanți, în ciuda procedurilor online. Comisia Europeană evidențiază, de asemenea, faptul că  anumite cerințe procedurale depășesc practicile permise de directivă.

 Comisia Europeană subliniază necesitatea implementării rapide a Directivei privind testul proporționalității în statele membre. Într-adevăr, Comisia consideră că evaluările privind proporționalitatea, efectuate în statele membre, sunt “adesea slabe și ghidate de interesul de a menține reglementările existente”. De asemenea, insistă asupra lipsei de transparență în unele state membre, în ceea ce privește informațiile referitoare la profesiile reglementate și la proporționalitatea reglementărilor. 

 Pentru Comisia Europeană, problema controalelor lingvistice reprezintă un subiect deschis care face obiectul unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar. Se explică în raport că directiva “permite statelor membre gazdă să efectueze controale lingvistice sistematice doar în cazul profesioniștilor care au implicații asupra siguranței pacientului” dar insistă și asupra faptului că aceste verificări pot avea loc doar după recunoașterea calificărilor în statul membru gazdă. 

 Comisia Europeană a recunoscut dificultățile legate de funcționarea mecanismului de alertă, mai ales în ceea ce privește volumul de notificări. Comisia Europeană consideră că trebuie să continue să lucreze cu statele membre, asupra acestui aspect.

După cum știți, la data de 8 mai 2020, Comisia Europeană a publicat și un Comunicat în care prezenta orientări privind libera circulație a personalului medico-sanitar și armonizarea minimă a formării în ceea ce privește măsurile de urgență legate de COVID-19

Documentele sunt disponibile aici:

Evaluarea implementării directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale în statele membre

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0191&from=EN (RO)

Document de lucru privind personalul, referitor la specificul fiecărei țări  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7931-2020-ADD-1/en/pdf (ENG)

Orientări privind libera circulație a personalului medico-sanitar și armonizarea minimă a formării în ceea ce privește măsurile de urgență legate de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0508(01)&from=EN  (RO)

4. Italia: Furie în rândul medicilor și al asistenților medicali

Medicii și asistenții medicali liber profesioniști din nordul Italiei sunt furioși! Se așteaptă, de fapt, ca restricțiile bugetare să  reducă  salariile pe care trebuiau să le primească de la colectivitățile teritoriale,  chiar dacă acestea din urmă sunt cele care le-au cerut ajutorul atunci când erau copleșite de pandemia de coronavirus.  

Normele bugetare teritoriale stipulează că regiunile trebuie să își reducă finanțarea până la 40%, atunci când furnizorul privat depășește bugetul preconizat pentru activitatea sa. Dacă surplusul depășește 6%, regiunea întrerupe plățile.

„Când am primit mesajul de la serviciile de sănătate din Bergamo, am plâns ” mărturisește Maura Zucchelli, asistentă medicală la  Itineris, o clinică privată care oferă servicii de îngrijire la domiciliu și sprijin psihosocial persoanelor în vârstă din orașul Lombard și împrejurimi.  . „Practic ne-au spus “în primul trimestru ați depășit bugetul, așa că nu vă plătim.”

La finalul lunii februarie, Itineris a trebuit să-și intensifice activitatea când Lombardia a început să fie grav afectat de pandemia de coronavirus, până în punctul în care spitalele au fost complet depășite de afluxul de pacienți.  Potrivit lui Maura Zucchelli, serviciile de sănătate din Bergamo au calculat că Itineris depășise bugetul alocat în pimul trimestru, cu 8% și estimează că în luna aprilie, ar putea fi depășit cu 21%. „Ei ne-au cerut să facem asta, au spus că trebuie să oferim acest serviciu,” raportează asistenta medicală. „Ne-au spus ‘aveți grijă de cazuri acolo, pentru că în spitale nu mai e loc”. Și acum?

În regiunea vecină – Piedmont, cadrele medicale au protestat împotriva scăderilor salariale cu numai un euro. Massimo Sparpaglione, președintele Asociației Assedo a organizațiilor private și reciproce de sănătate, a declarat că unii s-au plans, de asemenea, de faptul că au fost penalizați financiar în timpul crizei. 

ATS Bergamo, sucursala locală a agenției regionale de sănătate, a spus că sistemul de tarifare de care depind plățile către furnizori a fost ajustat la data de 23 martie și că normele obișnuite au continuat să se aplice în prima lună a crizei. Nu a fost luată nicio decizie în ceea ce privește o posibilă ajustare în al doilea trimestru, declară aceasta.  

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.