Participarea OAMGMAMR la conferința anuală a Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Stop segregării de gen în sectorul de sănătate

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 27 Iunie 2011

2012

 

 

Stop segregării de gen în sectorul de sănătate. Dă o șansă femeilor din domeniul sanitar!  București, 27 iunie2011

Spune NU discriminării de gen pe piața muncii! Contribuie la promovarea carierei femeilor în sistemul sanitar, completând chestionarul „Segregare de gen în sectorul de sănătate”, disponibil pe site-urile: www.ascri.rowww.federatiasanitas.ro,www.oamr.ro.

Până la sfârșitul lunii iunie 2011, angajații din sistemul sanitar pot să-și exprime opinia privitor la problematica discriminării de gen în acest domeniu de activitate, prin completarea Chestionarului Segregare de gen în sectorul de sănătate, disponibil pe site-urile www.ascri.rowww.federatiasanitas.rowww.oamr.ro.

Pe baza rezultatelor chestionarelor completate și depuse la sediul Federației SANITAS din România sau la cel al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se va realiza o analiză de identificare a diferențelor între femei și bărbați în ceea ce privește nivelul de ocupare, profesiile, posibilitățile de dezvoltare a carierei și veniturile, în cadrul sistemului sanitar din România.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, prin care se urmărește asigurarea accesului egal la ocupare și îndeosebi la construirea unei cariere profesionale și implicarea în functii de conducere a femeilor din sistemul sanitar. Astfel, se dorește crearea unei piete a muncii inclusive prin  schimbarea și depăşirea stereotipiilor de gen.
Proiectul răspunde nevoilor identificate la nivelul femeilor angajate în sistemul sanitar din România prin strategie și activități adecvate, respectiv:

  • promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen prin implicarea autorităţilor publice locale şi partenerilor sociali – actori în procesul dedescentralizare a sistemului sanitar;
  • pregatirea unui ghid pentru constituirea unei rețele profesionale șiinteprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate;
  • constituirea unei rețele profesionale a femeilor din sistemul de sănătate;
  • organizarea și desfășurarea unei campanii de informare care pune accent atât pe atragerea femeilor în vederea ocupării lor în unitățile din sistemul sanitar, cât și pe dezvoltarea carierei si promovarea acestora in functii de conducere.

Proiectul este implementat de Asociația „Centrul Român de Inițiative”, în parteneriat cu Federaţia SANITAS din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Societatea de Analize Feministe AnA. „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!” și se desfășoară în perioada 1 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați: Rusu Irina – Manager proiect „Asociația Centrul Român de Inițiative”, Sediul de implementare: str. Ceasornicului, nr. 8, sector 1, Bucureşti; telefon 021/310.08.90, fax: 021/3130966, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com, web: www.ascri.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

 

 

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.