Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Tehnologia Informației și Comunicațiilor, componentă importantă a programelor de formare profesională continuă pentru asistenții medicali din România

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 05 Decembrie 2013

sigle TIC

Articol de presă

Decembrie 2013

Tehnologia Informației și Comunicațiilor, componentă importantă a programelor de formare profesională continuă pentru asistenții medicali din România

 Luna decembrie, 2013, este ultima lună de activități a proiectului „E-Nursing: Program de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, POSDRU/81/3.2/S/57946, implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în parteneriat cu Federația SANITAS din România, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, An Bord Altranais (Irlanda) și Consejo General de Enfermeria (Spania) cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”.

Dintre obiectivele proiectului cursurile de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru 4000 asistenți medicali și schimbul de eperiență transnațional pentru 60 asistenți medicali constituie o investiție în resurse umane care, prin activități ulterioare finalizării proiectului, se va multiplica de nenumărate ori, ca impact al proiectului, contribuție la schimbarea din sistemul de sănătate, și progres în profesie prin dobândirea unei competențe noi care aduce asistenții medicali din România mai aproape de standardele europene pentru această profesie.

De ce este importantă tehnologia informațiilor pentru serviciile de îngrijiri?

O definiție a serviciilor de îngrijiri informatizate, emisă în anul 1998 de grupul de grupul de lucru pentru această temă al Asociației Internaționale Informatica în Medicină, stabilește că “Informatica în serviciile de îngrijiri este integrarea serviciilor de îngrijiri, a informațiilor și a gestionării informațiilor cu procesarea informațiilor și tehnologiile de comunicare pentru a contribui la sănătatea populației din întreaga lume.”

 La acest moment conceptual de alfabetizare în informatică este din ce în ce mai mult în atenția decidențior pentru politicile de educație și implicit a ofertanților de servicii de educație. În lume, curicule cu tema TIC sunt incluse în programe de educație care se derulează pe toată durata de pregătire, de la pregătirea cele școlară până la cea profesională, la toate nivelurile.

Profesiile de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical resimt din plin impactul revoluției tehnologie; la acest moment nu mai pot fi exercitate în mod performant fără competențe în domeniul IT, aproape în nici un sector de sănătate. Asistentul medical, în aria specifică a serviciilor de îngrijiri, colectează informații, le stochează/arhivează, le prelucrează și le comunică celorlalți membri ai echipei pluridisciplinare, pentru asigurarea siguranței și calității actului de îngrijiri. Astfel, prin folosirea tehnologiei informatice  sunt sprijinite actul de îngrijirii, managementul proceselor și al intervențiilor, educația continuă, cercetarea și dezvoltarea profesiei.

Cum se putem generaliza folosirea tehnologiei informațiilor pentru serviciile de îngrijiri?

Informatizarea sistemului de sănătate din România, parte din reforma generală a sistemului de sănătate induce, în timp, obligativitatea ca toți asistenții medicali să poată folosi caclulatorul. Singura modalitate de atingere a acestui obiectiv este includerea, pe agenda programelor de formare profesională continuă, a instruirii practicienilor în domeniul TIC.

Programele de educație medicală continuă sunt un cadru care poate include astfel de cursuri, complementare pregătirii profesionale, în scopul integrării noilor tehnologii în practica profesională.

Argumente pentru impactul și importanța unor astfel de cursuri sunt multe, câteva dintre ele captate foarte elocvent în comentariile beneficiarilor proiectului, listate în continuare.

„Am acumulat multe informații și am înțeles cum funcționează în practică un sistem sanitar informatizat, faptul că este necesar să ne adaptăm continuu și să ne perfecționăm în profesia noastra, să fi “deschiși” spre nou, să îndepărtam anumite cutume, să fim eficienți, competitivi, și să ne asumăm pe deplin responsabilitatea și importanța profesiei.”

 “Înainte de acest curs copilul meu părea să știe totul despre calculator, eu nimic – acum nu mă mai sperie faptul ca la servici va trebui să folosesc calculatorul, acum știu. Și le voi învața și pe colegele mele care nu au fost la acest curs .”

„Am învățat atât de mult, și am obligația (cel puțin morală) să demonstrez că nu s-a investit în mine inutil.”

Prin urmare răspunsul la întrebarea “Cum se putem generaliza folosirea tehnologiei informațiilor pentru serviciile de îngrijiri?” este simplu – investind în oameni.

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.