Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2024
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

ULTIMA FILĂ DIN PROIECTUL FEMIN

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 10 Decembrie 2015

banda sigle femin

ULTIMA FILĂ DIN PROIECTUL FEMIN

“Final fericit” se numeşte ultima filă a unei cărţi bune, finalul unei piese de teatru şi chiar a unui film care rulează pe marile ecrane.

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) a fost scris proiectul cofinanţat din Fondul Social European „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii –FEMIN”, un proiect ambiţios, asemenea unui film pentru Oscar, în care a fost implicată o întreagă echipă formată din specialişti, formatori, care timp de 19 luni au avut grijă ca fiecare peliculă/activitate din proiect, să se deruleze aşa cum este scris în proiect.

Iniţiatorul acestui proiect de succes, scris pentru femeile din sistemul sanitar, este Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR).

Preşedintele OAMGMAMR, dl. Mircea Timofte, ne vorbeşte despre priorităţile OAMGMAMR: „Accesarea fondurilor europene poate fi menţionată printre măsurile eficiente pe care organizaţia noastră le-a realizat în beneficiul asistenţilor medicali, în acord cu misiunea pe care ne-am asumat-o prin Statut: susţinerea unei culturi a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate.

Pentru viitor, una din prioritățile OAMGMAMR rămane identificarea nevoilor asistenţilor medicali, ale căror interese le reprezentăm: nevoile de dezvoltare profesională continuă, de cunoaştere, de relaţionare cu profesionişti din celelalte State ale Uniunii Europene, de dezvoltare a unor parteneriate profesionale cu organizaţii de profil”

 Aşa a fost gândit şi proiectul FEMIN, să fie destinat dezvoltării resurselor umane oferind personalului medical din 3 regiuni de dezvoltare (Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est), posibilitatea de a participa gratuit la cursuri şi la activităţi care să contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale.

Principalii actori ai acestui proiect au fost 700 de femei angajate în sistemul medical care au beneficiat de oportunităţi deosebite: au avut ocazia să îşi actualizeze cunoştinţele sau să dobândească noi competenţe profesionale în meseria de Baby sitter sau în meseria de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, au dezbătut problematica egalităţii de şanse pe piaţă muncii alături de profesionişti în domeniu atât din ţară, prin intermediul celor 15 ateliere de lucru, cât şi din Spania, la partenerul transnaţional Consejo General de Enfermeria.

1mmm

Obiectivul proiectului FEMIN este unul ambiţios dupa cum susţine Managerul de proiect, Vergilia Florea:“Ceea ce defineşte un proiect este obiectivul propus. El te ghidează spre o finalitate constructivă. Când îţi propui un rezultat prin care sa implici cca. 700 de oameni din diferite zone ale ţării în activităţi diverse şi diversificate într-un timp atât de scurt, atunci da, ai un obiectiv  ambiţios.

Nu ştim în care latură a proiectului este mai mare satisfacţia profesională: în cursurile finalizate cu examene încheiate onorabil cu medii mari (între 8 şi 10!), în cursurile de obţinere a competenţelor TIC atât de apreciate, în work-shop-urile pe tematică atât de interesantă a egalităţii de şanse, în vizitele de lucru transnaţionale sau în conferinţele regionale”.

O activitate importantă în cadrul proiectului FEMIN a fost dezbaterea în cadrul celor 15 ateliere de lucru, a problematicii egalităţii de şanse din perspectiva posibilităţilor de dezvoltare a carierei în condiţiile unui echilibru între viaţa de familie şi cea privată.

Atelierele au fost astfel concepute încât să le ofere participantelor un spațiu prietenos de dialog pe probleme de egalitate de șanse în care să se familiarizeze cu o serie de noțiuni importante pentru înțelegerea tematicii legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați; să se informeze cu privire la progresele legislative si politicile de reconciliere ale vieții de familie cu cariera existente în România și în Europa; să interacționeze și să facă schimb de experiență cu colege din domeniu pe probleme legate de armonizarea vieții de familie cu dezvoltarea carierei profesionale la locul lor de muncă; să facă propuneri concrete pentru armonizarea celor două sfere. În cadrul atelierelor au fost aplicate participantelor chestionare care au stat la baza realizării Ghidului de bune practici în domeniul egalităţii de şanse, tipărit în 2500 de exemplare.

Laura Grȕnberg, unul din specialiştii proiectului în domeniul egalităţii de şanse, afirmă despre importanţa investiţiei în oameni ” Dacă aș putea influența liniile următoare de finanțare aș continua să acord o importanță și mai mare investiției în oameni. Chiar dacă cuantificarea rezultatelor este mai ambiguă și pentru unii lasă prea mult loc de interpretări subiective, acordarea de sprijin pentru calificarea oamenilor, pentru pregătirea lor în domenii conexe, pentru sensibilizarea și informarea lor cu privire la teme de actualitate (precum egalitatea de șanse) este cel puțin la fel de importantă ca investiția în…kilometri de autostradă. Finanțarea de ateliere, cursuri, programe de formare profesională atunci când este făcută cu competență și responsabilitate, are rezultate palpabile pe termen mediu și lung. Oamenii din spatele acestor programe (fie că le zicem resurse umane fie că le vom spune capital uman) sunt cei care vor face sau nu ca lucrurile să meargă mai bine în țara noastră.

O altă activitate importantă a fost participarea a 60 de femei din grupul ţintă la vizitele de lucru în Spania, care au vizat schimbul de experienţă în teme de interes legate de armonizarea vieţii de familie cu dezvoltarea carierei profesionale. În cadrul vizitelor de lucru, participantele au interacţionat cu omologii lor, s-au informat asupra procedurilor de lucru utilizate de către aceştia, schimbul de experienţă fiind completat printr-o serie de vizite instituţionale (Consejo General de Enfermeria, Spitalul Universitar din Torrejon, ONG – Fundaţia Atenea).

Conferinţele regionale organizate în cadrul proiectului cu sprijinul filialelor OAMGMAMR au avut ca scop prezentarea rezultatelor şi transmiterea feedback-ului din partea formatorilor şi participantelor din grupul ţintă.

DSC04933 (1)

Toate aceste activităţi au avut fost susţinute şi de materialele suport achiziţionate în proiect şi diseminate participantelor: suport de curs, genţi de prim ajutor, halate, bloc-notes cu pix, memory stick, mouse-pad. Activităţile de promovare ale proiectului au vizat atât grupul ţintă al proiectului cât şi publicul larg la nivel naional. Au fost utilizate diverse căi de promovare: realizarea de materiale promoţionale (sacoşe, afişe, roll-up, calendare, umbrele); publicarea de articole şi comunicate de presa postate în media online şi presa scrisă; conceperea şi administrarea site-ului proiectului www.femin.ro, editarea revistei proiectului; difuzarea unui Spot TV la televiziunile naţionale.

La finalul proiectului a fost creat un Film al proiectului FEMIN care poate fi vizionat pe www.femin.ro

“Pentru OAMGMAMR, anul 2015 reprezintă finalul unei noi etape în accesarea de fonduri europene şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană. Putem spune, cu mândrie, că într-o perioada de maximă concurenţă între solicitanţii de finanţări nerambursabile, când un număr foarte mare de organizaţii au intrat în competiţie pentru a-şi finanţa ideile de proiect, OAMGMAMR a contractat 3 proiecte destinate angajaţilor din sectorul sanitar.

OAMGMAMR va acorda, în continuare o atenţie deosebită identificării de noi surse de finanţare pentru a veni în sprijinul dezvoltării profesionale a personalului din sistemul sanitar” a afirmat Alexandra Timofte, Coordonator de proiect si Manager al Departamentului proiecte.

Astfel, inchidem ultima fila a proiectului FEMIN, cu un FINAL FERICIT!

Raluca Cheptanaru

Expert informare si promovare proiect FEMIN

Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.