Participarea OAMGMAMR la evenimentul organizat de Secretariatul SEEHN
Platforma cursuri EMC Hotărâri ale Consiliului naţional
Bibliotecă OnlineOAMGMAMR membru ICNProgramul de revalorizare informatii utilePreședinția Consiliului UE 2019

Vizita de lucru la Madrid a 20 de femei angajate în domeniul medical din județele Timiș și Arad, o oportunitate oferită de OAMGMAMR, prin intermediul proiectului ACCES

Distribuiți pe Facebook Twitter
Publicat pe 14 Iulie 2015

banda sigle ACCESS

Vizita de lucru la Madrid a 20 de femei angajate în domeniul medical din județele Timiș și Arad, o oportunitate oferită de OAMGMAMR, prin intermediul proiectului ACCES

La începutul lunii iunie, 20 de angajate din spitalele publice din județele Timiș și Arad au avut ocazia să facă un schimb de experiență în Madrid, în cadrul proiectului  ACCES – „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar”, derulat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial ”Dezvoltarea Resurselor Umane” – POSDRU.

Aceasta a fost a doua vizită de lucru la Madrid derulată în proiect, la prima vizită, desfășurată în luna mai, participând 20 de femei din Regiunea Nord-Vest iar la cea de-a treia, din iulie, urmează să ia parte alte 20 de femei angajate în sistemul medical, din Regiunea Sud-Muntenia. Tematica principală a celor trei vizite este egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu accent pe reconcilierea vieții de familie cu munca și dezvoltarea carierei.

Gazda din Madrid, Consiliul General al Asistenților Medicali din Spania (Consejo General de Enfermeria), partener transnațional în proiectul menționat, a contribuit la desfășurarea activităților din proiect cu sesiuni de informare ținute de experți din domeniul asistenței medicale, prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale și a mobbing-ului, precum și de experți în derularea de proiecte internaționale și naționale destinate îmbunătățirii situației femeilor la locul de muncă. În una din zilele schimbului de experiență, Consiliul a facilitat organizarea unei vizite a participantelor la spitalul universitar ”San Carlos” din Madrid, unul din cele mai vechi și prestigioase spitale din Spania și din lume.

Cuvântul de bun venit și prezentarea Consiliului General al Asistenților Medicali din Spania au fost oferite de doamna Alina Maria De Almeida Souza – expertă și responsabilă de comunicare, cu peste 20 de ani vechime de lucru în cadrul Consiliului. În cuvântul de bun venit, experta a amintit de buna colaborare cu Ordinul Asistenților din România, împreună cu care Consiliul a derulat numeroase schimburi de experiență în anii anteriori.

Cele 20 de femei participante la această vizită de lucru la Madrid au fost însoțite de doi experți de egalitate de șanse, Ilona Voicu și Tudorina Mihai, și de doi experți din echipa de implementare a proiectului – Zenovia Ropotica și Claudia Ciuguianu.

În cadrul unei prime sesiuni de informare, cei doi experți de egalitate de șanse au prezentat rezultatele cercetării întreprinse în proiectul ACCES, prin care s-a analizat modul în care se respectă egalitatea de șanse între femei și bărbați în domeniul medical din România. Aceste informații ce sunt cuprinse pe larg în ghidul de bune practici publicat și distribuit în peste 1.500 de exemplare în diverse unități din regiunile cuprinse în proiect. Sesiunea de informare a avut ca scop re-familiarizarea participantelor cu tematica egalității de șanse între femei și bărbați și cu situația legală și de facto a femeilor angajate în sistemul medical din România. În cadrul secțiunii de întrebări și răspunsuri au fost aduse în discuție aspecte a fi avute în vedere ca și comparație cu Spania: diferența de durată a concediului parental, implicarea taților în creșterea copiilor, infrastructura de creșe și grădinițe, măsurile de prevenire și sancționare a actelor de mobbing și hărțuire sexuală, precum și politicile de promovare a femeilor la locul de muncă.

O altă sesiune de informare a avut ca scop familiarizarea participantelor cu sistemul medical de sănătate din Spania și, în particular, cu profesia de asistent medical în cadrul acestui sistem. Domnul José Luis Cobos Serrano, director al Observatorului Asistenței Medicale și expert al Consiliului General de Asistență Medicală din Spania, le-a vorbit participantelor despre felul în care sunt structurate serviciile publice medicale din Spania în funcție de cele 17 regiuni autonome ale țării. Profesia de asistent medical în Spania se obține în urma absolvirii unor studii universitare de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii lor prin cursuri de specializare și prin studii masterale și doctorale. Ca urmare a pregătirii la nivel universitar, asistenții medicali au un tratament mai egalitar în raport cu medicii decât în România și au posibilitatea să desfășoare în mod independent o serie de activități, cum ar fi unele consultații, prescrierea medicamentelor fără rețetă, furnizarea produselor sanitare, trierea pacienților sau stabilirea priorităților de consultații în funcție de gravitatea afecțiunilor.

În cadrul unei alte sesiuni de lucru desfășurate la sediul Consiliului General al Asistenților Medicali, prof. Diego Ayuso Murillo, asistent medical, manager și psiholog, le-a vorbit participantelor despre hărțuire sexuală și mobbing și modul în care sunt gestionate aceste probleme în spitalele din Madrid. Legislația și politicile de prevenire și sancționare a actelor de hărțuire sexuală și mobbing sunt extrem de bine puse la punct în Spania, în comparație cu România. Pentru a preveni mobbing-ul (hărțuirea la locul de muncă) și hărțuirea sexuală, toți angajatorii din Spania sunt obligați să ia măsuri interne, ținând cont că aceste acte au consecințe grave asupra angajatului/ei, asupra familiei acestuia/acesteia dar și asupra relațiilor la locul de muncă și asupra calității serviciilor oferite pacienților. Pentru a preveni astfel de acte, angajatorii sunt obligați să facă o informare periodică a angajaților asupra gravității actelor de hărțuire sexuală și mobbing și să ofere o formare specifică a personalului responsabil cu anchetarea internă și soluționarea cazurilor reclamate (angajații serviciului de prevenție, psihologi, asistenți sociali).

În a treia zi a vizitei la Madrid, participantele au cunoscut-o pe doamna Encarna Pintoa, directoarea Fundației ”Enfermeras para el Mundo”, care le-a vorbit despre activitățile acestui ONG ce lucrează cu asistente medicale și voluntari în diverse țări din Africa și America Latină. O componentă importantă a portofoliului de activități al fundației o reprezintă serviciile de îngrijire oferite femeilor gravide, aflate în travaliu sau celor care alăptează, din diverse țări sărace. Fundația a reușit prin programele sale să reducă rata de mortalitate a femeilor la naștere și rata de mortalitate infantilă în zonele în care acționează. Fundația s-a implicat, de asemenea, în proiecte de formare a moașelor în regiuni îndepărtate în care gravidele aflate în travaliu nu au acces la servicii de sănătate în unități medicale. Prezentarea doamnei Pintoa a avut ca scop sensibilizarea cu privire la accesul femeilor la serviciile de sănătate și informarea despre asistența medicală oferită femeilor în diverse colțuri ale lumii.

acces foto

Una din cele mai așteptate activități din programul schimbului de experiență la Madrid a fost vizita la Spitalul Universitar Clinic ”San Carlos”, cu o vechime de peste 200 de ani, cu aproape 6.000 de angajați, considerat unul din cele mai mari spitale din lume. Doamna Encarnación Fernández del Palacio, Directoarea de Îngrijiri, le-a explicat participantelor cum este organizată aria asistenților medicali și tipul de îngrijiri care se oferă în acest spital (generale, speciale, ambulatorii, consultații oferite de asistenți medicali, fizioterapie), unitățile în care se împart asistenții medicali și formarea asistenților medicali la toate nivelurile. În cadrul spitalului există și o unitate specială care se dedică cercetării în domeniul îngrijirii, întrucât spitalul lucrează împreună cu Universitatea Complutense din Madrid.

Pentru vizitarea propriu-zisă a spitalului participantele au fost împărțite în grupuri de câte 4-5 persoane, apoi, însoțite de asistenți medicali din spitalul gazdă au putut vedea cum funcționează diverse secții ale acestuia: chirurgie, hematologie, geriatrie, pneumologie etc. În acest mod, au avut posibilitatea să interacționeze direct cu omologe spaniole și să afle care sunt condițiile de lucru din spital, cum este văzută profesia de asistent medical și cum este valorizată asistenta medicală la luarea deciziilor în activitățile spitalului. De asemenea, au discutat diverse aspecte privind modalitatea în care se acordă concediile parentale în Spania, care sunt facilitățile de care beneficiază asistentele medicale și infirmierele care sunt gravide sau mame cu copii mici, oferite prin lege sau prin decizii ale spitalului și, nu în ultimul rând, care este posibilitatea de a beneficia de o flexibilizare a programului de lucru atunci când responsabilitățile familiale îngreunează îndeplinirea responsabilităților profesionale.

Vizita de lucru în Madrid a fost o oportunitate extraordinară pentru cele 20 de femei participante în proiectul ACCES de a lua contact cu sistemul medical din Spania și de a afla cum este văzută profesia de asistent medical și cea de infirmier în această țară. Totodată, participantele au putut afla ce măsuri sunt prevăzute de legislația spaniolă sau sunt luate de spitalele din Spania pentru a reduce discriminarea femeilor la locul de muncă, în special a femeilor gravide, lăuze sau a celor cu copii mici, precum și ce alte măsuri există pentru a facilita reconcilierea vieții de familie cu munca și dezvoltarea carierei în domeniul medical.

Expert egalitate de șanse

Tudorina Mihai

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni ! Contract nr. POSDRU/144/6.3/S/128613    
Titlul proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”
Distribuiți pe Facebook Twitter
Copyright © 2001 - 2024 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Toate drepturile rezervate.